افزایش تمایل به مهاجرت به کانادا از آوریل تا آگوست 2020

افزایش تمایل به مهاجرت به کانادا

بنابر یک مطالعه جدید، با پیشرفت پاندمی، تمایل به مهاجرت به کانادا افزایش پیدا کرده است.

علیرغم پاندمی، افراد بیشتری به مهاجرت به کانادا علاقمند هستند. خدمات آموزش جهانی (WES) جدیدترین مطالعه خود بر روی چگونگی تغییر تمایل به مهاجرت با وجود ویروس کرونا را منتشر کرده است. مراکز ارزشیابی مدارک تحصیلی، برای هزاران مهاجر بالقوه کانادا، که بین ژانویه 2019 تا جولای 2020، تقاضای ارزشیابی مدارک خود را داشتند، پرسش‌هایی را مطرح نمودند. 27930 پاسخ معتبر برای این گزارش مورد تحلیل قرار گرفتند.

WES سه یافته مهم را گزارش کرد: تمایل به مهاجرت به کانادا بین ماه‌های آوریل تا آگوست در میان مهاجران بالقوه افزایش یافته است؛ در همین دوره زمانی، تعداد پاسخ دهندگانی که برای به تعویق انداختن مهاجرت برنامه ریزی می‌کردند، به شدت کاهش یافته است؛ و مهاجران بالقوه، انتظار داشتند شرایط اقتصادی کشورشان، بدتر از کانادا باشد.

این سومین گزارش از این نوع، از ابتدای پاندمی تاکنون است. نخستین دیدگاه‌های بررسی شده نسبت به مهاجرت به کانادا در موج اول پاندمی در ماه آوریل بودند. دومین گزارش، نگاهی به داده‌های قابل مقایسه در ماه ژوئن داشت. مطالعه‌ای که اخیرا منتشر شده است، تصویری از دیدگاه‌های مهاجران بالقوه در ماه آگوست را بررسی می‌کند. اکثر پاسخ دهندگان در این مطالعه، یعنی 46%، شهروند هند و 17% از نیجریه بودند. شهروندان فیلیپین و پاکستان، به ترتیب 5% و 4% پاسخ دهندگان را تشکیل می‌دادند. لبنان و بنگلادش نیز هرکدام 2% از شرکت کنندگان بودند و 25% باقیمانده به کشورهای دیگر اختصاص داشت.

WES از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای این مطالعه استفاده کرد. داده‌ها، بین 17 تا 26 آگوست گردآوری شدند.

تاثیر شرایط اقتصادی

پاسخ دهندگان شرایط اقتصادی بدتری در کشور خود انتظار داشتند.

همانطور که در گزارش‌های قبل دیده شد، مهاجران بالقوه، حس منفی بسیار زیادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور وطن خود داشتند. در مقایسه با 80% شرکت کنندگان با انتظار شرایط بد اقتصادی در کشور خود، تنها 56% پاسخ دهندگان، انتظار رویارویی با شرایط بد اقتصادی در کانادا را داشتند. تفاوت انتظارات از شرایط اقتصادی کانادا و وطن پاسخ دهندگان، شاید توضیحی برای این پرسش باشد که چرا تمایل نسبت به مهاجرت به کانادا در دوران پاندمی افزایش داشته است.

تاثیر منفی کووید 19 بر مشاغل

تعداد بیشتری انتظار دارند کووید 19، اثرات منفی بر مشاغل موجود داشته باشد.

تعداد بیشتری از پاسخ دهندگان گزارش کردند که کووید 19 بر مشاغل موجود در حرفه یا بخش مورد نظر آنها، در کانادا و کشور خودشان، تاثیر منفی داشته باشد. این نگرش در دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به کشور خودشان، بیشتر مشهود بود؛ درحالیکه 47% در آوریل و 60% در آگوست، انتظار اثرات منفی این بیماری را می‌کشیدند. توقع تاثیر پاندمی بر مشاغل کانادا، با افزایش بسیار کم، از 41% در ماه آوریل، به 44% در ماه آگوست رسید.

اشتیاق مهاجران بالقوه برای نقل مکان به کانادا

مهاجران بالقوه، برای نقل مکان به کانادا مشتاق‌تر بودند.

نسبت پاسخ دهندگانی که به مهاجرت به کانادا علاقمندتر هستند، از 38% در آوریل، به 46% در آگوست، افزایش یافت. همزمان، پاسخ دهندگان کمتری گزارش نمودند که پاندمی هیچ تاثیری بر تمایل و علاقه آنها نداشته است، نسبت پاسخ دهندگان از 57% در آوریل به 48% در آگوست، کاهش یافت. تعدادی که علاقمندی کمتری را گزارش کردند، بین ماه‌های ژوئن و آگوست، در سطح 6% ثابت ماند.

تاثیر مشکلات اقتصادی

مشکلات اقتصادی، علاقمندی اکثر متقاضیان را کاهش نخواهد داد.

تمایل به مهاجرت به کانادا، علیرغم مشکلات اقتصادی فردی یا خانوادگی و توانایی پرداخت هزینه‌های مهاجرت، همچنان بالا است. در هر سه مطالعه انجام شده، حدود یک سوم پاسخ دهندگان توقع داشتند کووید 19 تاثیر منفی بر توانایی آنها برای پرداخت هزینه‌های مهاجرت داشته باشد. تنها بیش از نیمی از آنها، 53%، انتظار هیچگونه تاثیری نداشتند.

تعدادی از پاسخ دهندگان، 38%، عنوان کردند که مشکلات اقتصادی فردی یا خانوادگی آنها را برای مهاجرت، مصمم‌تر کرده است. 40 درصد دیگر از پاسخ دهندگان عنوان کردند که چنین شرایطی هیچ تاثیری بر تصمیم آنها نداشته است.

رکود اقتصادی در کانادا

انتظار رکود در کانادا برای اکثر پاسخ دهندگان، بازدارنده نبود.

تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان، 48%، عنوان کردند که رکود اقتصادی در کانادا هیچ تاثیری بر برنامه‌های مهاجرت آنها ندارد. بخشی از شرکت کنندگان که معتقد بودند رکود اقتصادی کانادا تمایل آنها به مهاجرت به کانادا را کمتر کرده است، از 22% در ماه ژوئن به 31% در ماه آگوست افزایش داشت، درحالیکه نسبت آن بخش از پاسخ دهندگان که علاقمندتر بودند، از 34% به 19% کاهش یافت.

حدود 49% عنوان کردند که رکود اقتصادی در کشور خودشان آنها را برای مهاجرت به کانادا متمایل‌تر کرده است. حدود یک سوم، 32%، گفتند رکود اقتصادی هیچ تاثیری بر برنامه ریزی فعلی آنها ندارد.

فرصت‌های شغلی کمتر برای مهاجران

فرصت‌های شغلی کمتر در حرفه‌های مهاجران، برای نیمی از شرکت کنندگان، بازدارنده نیست.

برای حدود نیمی از پاسخ دهندگان، 48%، مشاغل کمتر در بخش‌ها یا حرفه‌ شغلی آنها، هیچ تاثیری بر برنامه مهاجرتشان نداشته است. به علاوه، 21 درصد عنوان کردند که این موضوع، آنها را به مهاجرت به کانادا علاقمندتر کرده است. حدود 42% از پاسخ دهندگان گفتند کاهش تعداد مشاغل در کشور خودشان، تمایل آنها را به مهاجرت به کانادا افزایش داده و آنها را مصمم‌تر کرده است. و حدود یک سوم، 31%، گزارش کردند که این کاهش منابع شغلی در کانادا، تمایل آنها را نسبت به مهاجرت به این کشور، کمتر کرده است.

این نتایج از آوریل تا آگوست، بدون تغییر باقی ماندند. اکثر پاسخ دهندگان، 13% در مشاغل مرتبط با امور مالی و خدمات حرفه‌ای، علمی و فنی، 11%، کار می‌کردند.

تاخیر در مهاجرت به کانادا

تعداد کمتری، تاخیر در مهاجرت به کانادا را در نظر داشتند.

تعداد پاسخ دهندگانی که گزارش کردند مهاجرت خود را به تاخیر نخواهند انداخت، از 35% در آوریل به 62% در آگوست، افزایش یافت. افراد کمتری عنوان کردند که احتمال دارد در کشور خود بمانند یا به وطن خود بازگردند، یعنی این رقم از 35% در آوریل به 20% در ژوئن و آگوست رسید. بخش بزرگی از شرکت کنندگان به مهاجرت به کشوری غیر از کانادا ابراز تمایل کردند. همزمان، افرادی که به نقل مکان به کشوری غیر از کانادا تمایل داشتند، از 7% در آوریل به 12% در ژوئن افزایش داشت.

در این گزارش آمده است: “ممنوعیت سفر بین المللی به کانادا و سیاست‌های مربوط به آن می‌تواند بر انتخاب مقصد مهاجرت پاسخ دهندگان موثر باشد.” مشاغل کمتر، رکود اقتصادی و محدودیت‌های سفر، بازدارنده‌های اصلی بوده‌اند. از میان افرادی که مهاجرت به کانادا را در نظر داشتند، اکثرا نگران مشاغل کمتر در حرفه خود، رکود اقتصادی در کانادا و محدودیت‌های سفر بودند.

آنها که نگران انتقال بیماری کووید 19 در سفر به کانادا بودند، از 45% در آوریل به 38% در آگوست، کاهش یافت. تغییر بسیار ناچیزی در تعداد افرادی به وجود آمد که از محدودیت‌‌های سفر، مشاغل کمتر و رکود اقتصادی به عنوان دلایل تمایل کمتر خود نام می‌بردند. نسبت‌های مربوط به این موارد، تقریبا بین 42% و 44% در هر سه مطالعه، ثابت ماند.

درباره مهاجرت به کانادا بیشتر بدانید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به کانادا با سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی با بیش از 2 دهه تجربه و هزاران پرونده موفق، تماس حاصل نمایید.

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی اقامت کانادا می‌توانید به کانال یوتیوب ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید: 

hoori_soleimani@

امتیازدهی post
لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

*

code

فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.