پناهندگان

آیا شما پناهنده هستید؟

اگر قرار است شما به عنوان پناهنده به کشور کانادا وارد شوید باید سازمان ملل شما را به عنوان پناهنده قبول کرده باشد و به این کشور معرفی نماید.

شما باید شرایط زیر را داشته باشید تا بتوانید تقاضای پناهندگی نمائید.

اولا خارج از سرزمین مادری خود باشید

ثانیا امکان برگشت به سرزمین خود را به دلایل زیر نداشته باشید:

  • به دلیل قومیت
  • نژاد
  • مذهب
  • جنسیت
  • عقاید سیاسی
  • عضویت در سازمان ها یا گروه های مشخصی
فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟