اقامت و مهاجرتپادکستکار آفرینی
مهاجرت کارآفرینان

مهاجرت کارآفرینان به مناطق کم جمعیت در استان بریتیش کلمبیا

بدون دیدگاه
مهاجرت کارآفرینان به مناطق کم جمعیت در استان بریتیش کلمبیا + پادکست https://hoori.ca/wp-content/uploads/2019/09/مهاجرت_کارآفرینان_به_مناطق_کم_جمعیت.m4a   اداره مهاجرت استان بریتیش کلمبیا سیستمی…
اخباراقامت دائماقامت کانادادانستنی هاسرمایه گذاریسرمایه گذاری در کبکمهاجرت به کبکویدئو هاویدئو و رسانه
ویدیو : روش سرمایه گذاری کبک و تفاوت آن با روش کار آفرینی

ویدیو : روش سرمایه گذاری کبک و تفاوت آن با روش کار آفرینی

۱ دیدگاه
روش سرمایه گذاری کبک و تفاوت آن با روش کار آفرینی https://hoori.ca/wp-content/uploads/2019/02/971204sm.mp4 من حوری سلیمانی هستم دراین ویدیو کوتاه راجع…
اخبارپادکستمهاجرت به کبکمهاجرت نیروی متخصص دائم در کبک
پرونده‌های اسکیلد ورکر(نیروی متخصص) کبک

پرونده های اسکیلد ورکر و شکایت کانون وکلای کبک

بدون دیدگاه
https://hoori.ca/wp-content/uploads/2019/02/شکایت_کانون_وکلای_کبک_به_دادگاه.m4a   پرونده های اسکیلد ورکر و شکایت کانون وکلای کبک درود بر شما. حوری سلیمانی هستم در این پادکست…
فهرست