با توجه به تصویب قانونی مشابه در ونکوور، آکواریوم ونکوور درحال پایان دادن به نگهداری از حیوانات وابسته به خانواده وال ها می باشد.

لایحه ” Free Willy Bill ” بعد از تصدیق سلطنتی تبدیل به قانونی کامل خواهد شد.

منبع : www.blogto.com