دعوت از متقاضیان برنامه ی اکسپرس اینتری

بدون دیدگاه

دولت کانادا در فراخوان برگزار شده در تاریخ ۹ می ۲۰۱۸، از ۳۵۰۰ متقاضی برنامه ی مهاجرتی اکسپرس اینتری دعوت کرده است. لازم به ذکر است که حداقل امتیازی که متقاضیان توانسته اند تا از طریق آن در این فراخوان پذیرفته شوند، ۴۴۱ امتیاز بوده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، متقاضیان دعوت شده از تمامی زیر مجوعه های برنامه ی اکسپرس اینتری بوده اند. زیر مجموعه های برنامه ی مهاجرت سریع به کانادا شامل برنامه های زیر می باشند:

  • برنامه ی نیروی متخصص فدرال Federal Skilled Worker (FSWC)
  • برنامه ی نیروی ماهر فدرال Federal Skilled Trades Class (FSTC)
  • کلاس تجربه ی کانادایی Canadian Experience Class (CEC)

 

جدول امتیازات برنامه ی اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۸:

تاریخ فراخوان تعداد متقاضیان دعوت شده حداقل امتیازات مورد پذیرش
۹ می ۲۰۱۸ ۳۵۰۰ ۴۴۱
۲۵ آپریل ۲۰۱۸ ۳۵۰۰ ۴۴۱
۱۱ آپریل ۲۰۱۸ ۳۵۰۰ ۴۴۴
۲۶ مارس ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۴۶
۱۴ مارس ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۵۶
۲۱ فوریه ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۴۲
۷ فوریه ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۴۲
۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ ۲۷۵۰ ۴۴۴
۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ ۲۷۵۰ ۴۴۶

 

تحلیل جدول:

همان گونه که در جدول بالا مشاهده می نمایید، تعداد متقاضیانی که از ابتدای سال تاکنون در برنامه ی اکسپرس اینتری دعوت شده اند، یک سیر صعودی داشته است. به طوری که تعداد متقاضیان دعوت شده طی ماه ژانویه مجموعا ۵۵۰۰ نفر بوده است. این رقم در ماه فوریه به مجموع ۶۰۰۰ متقاضی رسیده و در ماه مارس نیز این تعداد تغییری نکرده و همان مجموع ۶۰۰۰ متقاضی باقی مانده است.

ماه آپریل شاهد افزایشی تقریبا چشمگیر بوده است و مجموعا ۷۰۰۰ متقاضی در این ماه برای برنامه ی اکسپرس اینتری کانادا دعوت شدند. اولین فراخوان ماه می نیز با دعوت از ۳۵۰۰ متقاضی همراه بوده است و به نظر می رسد که در دومین فراخوان این ماه نیز، شاهد دعوت از همین میزان متقاضی باشیم.

آمار ارائه شده در جدول نشان می دهد که حداقل امتیازات مورد نیاز برای پذیرش در فراخوان های اکسپرس اینتری در سال جاری، به طور میانگین ۴۴۴ امتیاز می باشد.

با نگاهی به جدول می توان دریافت که حداقل امتیازات مورد نیاز طی دو فراخوان اخیر، یعنی فراخوان های ۹ می و ۲۵ آپریل، از میانگین کلی نیز پایین تر بوده است چرا که حداقل امتیازات در این دو فراخوان معادل ۴۴۱ امتیاز بوده است.

به نظر می رسد متقاضیان حاضر در استخر انتخاب اکسپرس اینتری که بتوانند مجموع امتیازات خود را به این حد نساب (۴۴۴ امتیاز) و یا بالاتر از آن برسانند، می توانند امیدوار باشند که در فراخوان های آتی برنامه ی اکسپرس اینتری طی سال جاری پذیرفته شوند.

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

لینک کوتاه:
فهرست