برنامه ی اکسپرس اینتری پرینس ادوارد

جزیره ی پرینس ادوارد در تاریخ 17 می 2018 ، طی فراخوانی برای 78 متقاضی برنامه ی مهاجرتی استانی پرینس ادوارد Prince Edward Provincial Nominee Program دعوت نامه صادر کرده است.

از 78 متقاضی دعوت شده در این برنامه، 22 متقاضی از برنامه ی اکسپرس اینتری بوده اند. متقاضیانی که در برنامه ی اکسپرس اینتری، موفق به اخذ تاییدیه ی استانی می شوند، می توانند 600 امتیاز اضافی کسب نمایند.

56 متقاضی پذیرفته شده ی دیگر از سایر زیر مجموعه های برنامه ی استانی پرینس ادوارد بوده اند. این برنامه ها شامل زیر مجموعه های زیر می باشند:

 • برنامه ی نیروی متخصص Skilled Worker
 • برنامه ی نیروی مهم Critical Worker
 • فارغ التحصیل بین المللی International Graduate

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق استانی (برنامه ی استانی پرینس ادوارد) می بایست در ابتدا نامه ی ابراز علاقمندیExpression of Interest  خود را به سازمان مهاجرت این استان ارائه دهند. سپس این متقاضیان در استخر انتخاب علاقمندیExpression of Interest و یا EOI قرار می گیرند و بر اساس شرایط خود، امتیازاتی را کسب می نمایند تا با توجه به آن رتبه بندی گردند.

عوامل موثر در کسب امتیازات:

 • سن
 • مدرک تحصیلی
 • تجربه ی کاری
 • مهارت های زبانی
 • سازگاری

مراحل ایجاد اپلیکیشین برای شرکت در برنامه ی استانی پرینس ادوارد:

 • مرحله ی اول: ارائه ی ابراز علاقمندی علاقمندی Expression of Interest
 • مرحله ی دوم: در صورتی که علاقمندیExpression of Interest مورد پذیرش قرار گیرد، متقاضی دعوت می شود تا پرونده ی کامل خود را جهت بررسی ارائه دهد.
 • مرحله ی سوم: متقاضیان پرونده ی خود را جهت اخذ اقامت دائم به دولت پرینس ادوارد ارائه می دهند.

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

 

لینک کوتاه:
فهرست