درخواست تجدید نظر در پرونده های مهاجرتی

بدون دیدگاه

تجدید نظرخواهی در کانادا در مورد تصمیمات مهاجرتی

آیا درخواست مهاجرت شما به کانادا رد شده است؟ آیا به نظر شما رد شدن آن غیر قابل قبول می‌باشد؟ آیا در فکر درخواست تجدید نظر در پرونده مهاجرتی خود هستید؟

اگر سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) درخواست مهاجرت شما را نپذیرفته است، حق به چالش کشیدن این تصمیم را دارید. این حق به برنامه مهاجرتی که تحت آن درخواست داده‌اید بستگی دارد.

درخواست تجدید نظر پرونده مهاجرتی برای متقاضیان برنامه اسپانسرشیپی خانواده

اگر درخواست شما در برنامه اسپانسرشیپی خانواده مردود اعلام شده است، می‌توانید به بخش تجدید نظر مهاجرت سازمان مهاجرت و پناهندگی (IRB) درخواست تجدید نظر دهید. اطلاعیه‌ای در ارتباط با مردود شدن شما ارسال خواهد شد که برای درخواست تجدید نظر یک کپی از آن لازم خواهد بود.

برنامه‌های اسپانسرشیپی کانادا، ممکن است توسط ساکنین دائم یا شهروندان کانادا در حمایت مالی از برنامه اتباع خارجی برای اقامت دائم تهیه شوند. درخواست تجدید نظر باید حداکثر تا 30 روز پس از دریافت نامه مردودی تکمیل و ارسال گردد.

همچنین در جایی که تشخیص داده شود درخواست تجدید نظر پرونده مهاجرتی بدون شنیدن در شورای رسمی قابل حل می‌باشد، بخش تجدید نظر اداره مهاجرت می‌تواند پیشنهاد دهد که روند تجدید نظر به شیوه حل اختلاف جایگزین (ADR) ارجاع داده شود. این امر نیز مستلزم جلسه غیر رسمی بین درخواست کننده تجدید نظر، رایزن وزارت امور خارجه و اعضای بخش تجدید نظر اداره مهاجرت می‌باشد. شورای تجدید درخواست نیز می‌تواند درخواست ADR کند.

اگر تصمیمی در ADR گرفته شود، دیگر نیازی به شنیدن در شورای رسمی نمی‌باشد. در تمامی شرایط، برای جلسه شنیداری برنامه ریزی خواهد شد که پیرو آن، بخش تجدید نظر اداره مهاجرت تصمیم خواهد گرفت که تجدید نظر را بپذیرد یا رد کند. اگر تجدید نظر پذیرفته شود، بررسی پرونده از نو توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا آغاز خواهد شد.

چه کسانی قادر به درخواست تجدید نظر برای رد شدن برنامه اسپانسری خود نیستند؟

افرادی که درخواست اقامت دائم آن‌ها به دلیل مسائل امنیتی، نقض حقوق بشر و بین المللی، جرم و جنایت جدی، جرم و جنایت سازمان یافته یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک درست برای کانادا، رد شده، قادر به تجدید نظر خواهی نخواهند بود.

تجدید نظر در دستور اخراج از کانادا (Removal Order)

افرادی که دستور اخراج از کانادا را دریافت کرده‌اند و مقیم دائمی یا دارای ویزا اقامت دائم هستند، می‌بایست درخواست تجدید نظر پرونده مهاجرتی خود را به بخش تجدید نظر اداره مهاجرت اعلام نمایند. پناهندگان کنوانسیون یا اشخاص محافظت شده، نیز ممکن است به دنبال تجدید نظر در دستور اخراج باشند. دادخواست تجدید نظر باید 30 روز بعد از دریافت دستور اخراج ثبت گردد. وزارتخانه یا بخش مهاجرت باید گزارشی را تا 45 روز از دریافت دادخواست تهیه کنند. مجددا، بخش تجدید نظر اداره مهاجرت ممکن است پیشنهاد دهد که روند تجدید نظر باید از طریق حل اختلاف جایگزین (ADR) انجام شود، اگرچه این امر نادر است و به طور کلی قابل اعمال برای دادخواست تجدید نظر دستور اخراج نمی‌باشد، اما راهکارهای حل اولیه‌ای نیز وجود دارند.

هنگامی که یک جلسه استماع در بخش تجدید نظر اداره مهاجرت برنامه ریزی می‌شود، تصمیمی برای پذیرش یا رد دادخواست تجدید نظر گرفته می‌شود. اگر دادخواست تجدید نظر پذیرفته شود، دستور اخراج ابطال می‌گردد و به شخص اجازه داده خواهد شد که در کانادا بماند. اگر دادخواست تجدید نظر متوقف گردد، دستور اخراج به حالت تعلیق درمی‌آید و به شخص اجازه داده می شود تحت شرایطی خاص برای مدت زمانی در کانادا بماند. سپس دادخواست تجدید نظر در پایان این مدت زمان مورد بررسی بخش تجدید نظر اداره مهاجرت قرار می‌گیرد. در این زمان، این بخش تصمیم می‌گیرد که درخواست دهنده به اقامت ادامه دهد یا دادخواست تجدید نظر او را رد کند. اگر دادخواست مردود اعلام شود، شخص در هر زمانی قابل اخراج از کانادا خواهد بود.

تجدید نظر در الزام به تعهدات اقامت دائم کانادا

برای حفظ موقعیت، لازم است ساکنین دائم کانادا، مدت حداقل 730 روز از یک دوره 5 ساله را در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند.

هنگامی که تحقیقات انجام شده نشان ‌دهند، فردی این مقررات را رعایت نکرده است، ممکن است تجدید اقامت دائم رد شود یا دستور بازگشت صادر گردد. اگر این تصمیم در کانادا صادر شود، فرد دارای اقامت دائم تا 30 روز پس از صدور دستور بازگشت، برای دادخواست تجدید نظر زمان خواهد داشت. اگر تصمیم در یک مرکز صدور ویزا که در خارج از خاک کاناداست، گرفته شود، فرد دارای اقامت دائم فرصت دارد تا 60 روز پس از این تصمیم، دادخواست تجدید نظر خود را ارائه دهد.

پیرو تکمیل و ارائه دادخواست تجدید نظر، یک گزارش تجدید نظر توسط وزارت، ظرف مدت 120 روز از زمان دادخواست، تهیه می‌گردد. اعضای IAD ممکن است پیشنهاد دهند که تجدید نظر از طریق حل اختلاف جایگزین پیگیری شود. مجدد، در صورتی که شیوه حل اختلاف جایگزین موفق باشد، به جلسه استماع دیگر نیازی نخواهد بود. در غیر اینصورت، یک جلسه استماع برنامه ریزی خواهد شد.

 پس از بررسی درخواست تجدید نظر در تعهدات فرد مقیم، دو نتیجه امکان پذیر وجود دارند:

  •  درخواست تجدید نظر پذیرفته می‌شود و وضعیت اقامت دائم فرد ادامه خواهد داشت. اگر در این زمان درخواست دهنده در کانادا حضور نداشته باشد، یک مدرک مسافرتی صادر خواهد شد.
  • درخواست تجدید نظر رد می‌شود و وضعیت اقامت دائم ملغی اعلام خواهد شد. در این زمان اگر درخواست دهنده در کانادا باشد، دستور بازگشت که می‌تواند پس از 30 روز به دیپورت تبدیل شود، صادر خواهد شد.

درخواست تجدید نظر برای متقاضیان مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر (Skilled Worker) یا مهاجران گروه تجاری

اگر درخواست مهاجرت شما به کانادا به عنوان نیروی کار یا مهاجر تجاری پذیرفته نشده‌ است، متاسفانه نمی‌توانید درخواست تجدید نظر کنید. با این حال، یک وکیل می‌تواند یک دادرسی قضایی را در دادگاه فدرال برای شما آغاز نماید. شما باید با یک وکیل امور مهاجرتی کانادا تماس بگیرید تا به شما کمک نماید از حقوق خود در این زمینه مطلع شوید. در تماس با یک وکیل تعلل نکنید، زیرا زمان در این موارد بسیار مهم هستند.

همچنین شما گزینه‌ای دیگر دارید و آن درخواست مجدد برای مهاجرت به عنوان نیروی کار و مهاجرت تجاری می‌باشد. اگر اختلافی میان تعداد امتیاز‌های کسب شده شما با تعداد امتیاز‌هایی که افسر مهاجرت حساب می‌کند، وجود دارد، امتیازات محاسبه شده افسر مبنای استفاده IRCC قرار خواهد گرفت.

درخواست تجدید نظر پرونده مهاجرتی برای درخواست‌های پناهندگی

اگر ادعای شما برای وضعیت پناهندگی در جلسه استماع IRB رد شود، بسته به اینکه از کدام کشور هستید، می‌توانید یک دادخواست تجدید نظر را در بخش تجدید نظر پناهندگان تهیه کنید یا می توانید دادخواست تجدید نظر را به دادگاه فدرال کانادا ارائه دهید. مهلت های سختی وجود دارند که بر روی هر یک از این گزینه ها اعمال می شوند. چالش ارائه دادخواست تجدید نظر دادگاه فدرال، روندی پیچیده است.

اگر درخواست شما برای تجدید نظر پذیرفته شده است، به شما یک جلسه استماع داده خواهد شد. اگر درخواست شما برای تجدید نظر مردود شود، ممکن است از شما درخواست شود تا کانادا را ترک کنید.

درباره مهاجرت به کانادا بیشتر بخوانید:

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی درباره درخواست تجدید نظر پرونده مهاجرتی کانادا با حوری سلیمانی وکیل مهاجرت به کانادا با بیش از ۲۲ سال سابقه کار و هزاران پرونده موفق در کسب ویزای اقامت دائم و موقت تماس حاصل فرمایید.

برای مشاهده ویدیو های آموزشی اقامت کانادا می‌توانید به کانال یوتیوب و آپارات ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید : hoori_soleimani@

لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

فهرست