وزیر امور مهاجرتی کشور کانادا احمد حسین (Ahmed Hussen )، در گزارش سالانه ۲۰۱۸ خود به پارلمان در رابطه با مهاجرت برنامه‌های دولت را در مورد پذیرش ۱۰۸۰۰۰۰ نفر شهروند دائمی بین سال‌های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۱ اعلام کرد.

تعداد پذیرش شدگان برای سال ۲۰۲۱ ، ۸۴۰۰۰ نفر بیشتر از سال ۲۰۱۷  خواهد بود. در سال ۲۰۱۷ تعداد مهاجرانی که به عنوان شهروند دائمی کانادا پذیرفته شدند شامل ۲۸۶۰۰۰ نفر بوده و برای سال ۲۰۲۱ تا سقف ۳۷۰۰۰۰ نفر در نظر گرفته اند.

احمد حسین وزیر امور مهاجرتی کانادا که خودش به عنوان یک پناهنده سومالیایی به کانادا آمده است در مقدمه این گزارش می‌گوید:

مهاجران و فرزندانشان سهم بی‌اندازه‌ای در کشور کانادا دارند و موفقیت‌های آتی ما در گرو اطمینان مستمر از این امر است که درهای کشور را به روی این مهاجران باز کرده و آن‌ها را به خوبی در بافت اجتماع جامعه‌پذیر کنیم.

طبق این گزارش می توان گفت که از بین هر ۵ نفری که ساکن کانادا هستند ۱ نفرشان در خارج از این کشور متولد شده است.

همچنین می توان گفت که کشور کانادا از سال ۱۹۹۰ تا کنون بیش از ۶ میلیون مهاجر جدید پذیرفته است.

جمعیت در حال پیر شدن

مهاجرت و مهاجرپذیری به عنوان کلید کمک به توانمندتر کردن اقتصاد کانادا در نظر گرفته شده است.

مهاجرت و مهاجرپذیری در مقابله با چالش پیر شدن جمعیت کشور هم کمک می کند زیرا که میانگین مهاجران به کانادا در سن جوانی هستند.

طبق گزارش مطرح شده پیش‌بینی می‌شود که نرخ تعداد کارگران به بازنشستگان تا سال ۲۰۳۶ به نسبت ۱ به ۲ برسد و این در مقایسه با نسبت ۴/۲ به ۱ است که در سال ۲۰۱۲ تخمین زده شده بود.

در سال ۲۰۲۱ تنها کمتر از از نیمی (۴۸ درصد) از بالاترین نرخ مهاجرپذیری تحت پوشش برنامه‌های اقتصادی انجام خواهد گرفت تا به پر شدن شکاف مهارتی در بازار کار کمک کند.

با روند پیر شدن جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد می توان گفت که مهاجرت نقش مهمی در اطمینان یافتن از رشد مستمر جمعیت کانادا و همچنین نیروی کار این کشور ایفا می‌کند.

با روند پیر شدن جمعیت و نرخ پایین زاد و ولد، مهاجرت نقش مهمی در اطمینان یافتن از رشد مستمر جمعیت کانادا و همچنین نیروی کار این کشور ایفا می‌کند.

با رشد سطح مهاجرت به‌ویژه در بخش اقتصادی قادر خواهیم بود انسجام نیروی کار را حفظ کنیم و در نهایت از رشد اقتصادی و تهییج افکار خلاقانه جهت پیشرفت کشور حمایت لازم را به عمل بیاوریم.

گزارش جهانی رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ در مجمع اقتصاد جهانی، کانادا را در رتبه ۱۲ فهرست خود قرار داده است که در این میان ثبات اقتصادی کشور با امتیاز عالی ۱۰۰ بالاتر از کشورهایی قرار گرفته است که دارای بیشترین تنوع نژادی در نیروی کارشان هستند.

در سال ۲۰۱۷ بیشتر از نیمی از مهاجران پذیرش شده تحت پوشش برنامه‌های بخش اقتصادی وارد کشور کانادا شدند.

از این تعداد می توان به ۴۴۰۰۰ نفر پناهنده هم اشاره داشت که شامل، اشخاص تحت حفاظت و افرادی بودند که با ملاحظات حقوق بشری، دلسوزی و سیاست‌های عمومی کشور پذیرش شدند.

برنامه های پذیرش مهاجر در کانادا در سال ۲۰۱۹ الی سال ۲۰۲۱ دامنه گسترده تری از پناهندگان و افراد تبعید شده شامل می شود. این به گونه ایست که از حداقل ۴۳۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۹ به حداکثر ۶۴۵۰۰ نفر در ۲۰۲۱ خواهد رسید.

کانادا یک پیشروی جهانی در امر مهاجرت‌پذیری است به دلیل سیاست‌های مهاجرتی خود

مامور عالی رتبه سازمان ملل در امور مهاجرت کانادا فیلیپو گراندی (Filippo Grandi) کانادا را به دلیل آنچه که او سخاوت، گشودگی و اشتیاق مافوق تصور این کشور برای کمک به مردم آواره خوانده است مورد تحسین قرار می‌دهد.

همچنین مامور عالی رتبه سازمان ملل در امور مهاجرت اظهار افرادی که به اجبار از کشور خود رانده شده و آواره هستند به رکورد ۶۸/۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ رسید و این در حالی است که تعداد پناهندگان نیازمند به سکنای مجدد در پایان سال ۲۰۱۷ به رقم ۱/۱۹ میلیون نفر رسیده بود.

منبع: weforum

بیشتر بخوانید

مزایای اقامت موقت کانادا قبل از اقامت دائم

بیانیه وزیر امور مهاجرت کانادا برای کاهش زمان فرایند پرونده اقامت دائم ایرانیان