رشد اقتصادی کبک

 

کبک درسال های اخیر روند رشد اقتصادی قابل توجهی راتجربه کرده است. این تکاپو وسرزندگی دربخش های مختلف صنعتی، کارآفرینی مردمی،سرمایه گذاری های علمی وتحقیقی وهمچنین افزایش صادرات تاثیربسزایی داشته است…

رشد اقتصاد کبک

تولید ناخالص داخلی(GDP) نقش بسرایی دررونق وشکوفایی اقتصاد جامعه دارد. GDPدرکبک با کشورهای عضوOECD همواره مقایسه میشود.

اگربدنبال مهاجرت به کبک کانادا هستید چه استانداردهایی برای زندگی باید داشته باشید؟

ازآنجایی  که هزینه های زندگی مانند خوراک وپوشاک ومسکن را می توان به راحتی تامین کرد هرفردی بایک درامد متوسط می تواند زندگی خود را در کبک به راحتی مدیریت کند.

بازاررایج کار

درنگاه کلی بازار کار در کبک خوب است و درصد بیکاری در جامعه همچنان پایین است. ازبخش هایی که در حال حاضر به استخدام متقاضیان می پردازند میتوان بخش مالی، تحقیقات علمی، خدمات تجاری ، تدریس، بخش سلامت و مددیاری اجتماعی را نام برد، درحالی که بخش های کشاورزی وپروژه های احداث ونساجی نسبت به سال های گدشته نقش کمتری دراشتغال زایی ایفاکرده اند.

آیامهاجران می توانند کارمناسبی درکبک بیابند؟

هرشخصی که به کبک مهاجرت می کند معمولا با این سوال روبه رومی شود.آیا میتوانم بسرعت کاری بیابم؟ آیاکاری که می یابم مطابق باسطح تحصیلات من است؟

حتی اگرفردی بخاطرپرونده کاری واجتماعی خود درکبک پذیرفته شده باشد بدان معنا نیست که به محض ورود بتواند کاری مطابق باسطح تحصیلات وهم رده شغل قبلی خود بیابد. دربسیاری موارد درسال اول ورود ،شخص مجبور به انجام کاری خارج ازحیطه حرفه ای خود خواهد بود. یافتن شغل مناسب ممکن است دروادی امرکمی مشکل بنظربرسد اماافرادی که زمان کافی رابرای یافتن شغلی مناسب اختصاص دهند وبه اندازه کافی دراین امرممارست ورزند شانس خوبی برای یافتن کاردرحیطه درسیشان خواهند داشت. طبق تحقیقات اخیری که توسط ۲محقق دردانشگاه مونترال انجام پذیرفته بیش از۳/۲ مهاجران پس از۵سال حضور درکبک موفق به یافتن شغل مورد دلخواهشان می شوند.

اطلاعات مفید

راهنمای “یادگیری درمورد کبک” ابزارتکمیلی مناسبی برای مهاجران پیش ازورود  ودرماه اول حضور درکبک است. این کتابچه شامل اطلاعات جامعی درباره نحوه زندگی ویافتن کاردرکبک است. همچنین سازمان های بسیاری حامی مهاجران تازه وارد برای ساکن شدن درکبک و یافتن کار مناسب هستند.

چشم اندازکار

بنابه پیش بینی های انجام شده درحیطه کاردربین سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۳ بیش از۶۴۰۰۰۰ جایگاه شغلی می بایست توسط افراد مجرب درزمینه های مربوطه کامل گردد. ازمیان این تعداد ،۱۵۲۰۰۰جایگاه شغلی مربوط به حرفه های تازه تاسیس ودرنتیجه رشد اقتصادی هستند درحالی که ۴۹۰۰۰۰ جایگاه کاری برای بازنشستگان درنظرگرفته شده است.

آیاخواهید توانست چشم اندازشغلی مناسبی درحیطه فعالیت خود داشته باشید؟

مناطق بسیاری درکبک وجود دارند که سطح بالایی ازکیفیت زندگی،تنوع اقتصادی وکارمناسب رادراختیارشما قرارمی دهند. این چشم اندازشغلی دروب سایت شغل یابی کبک بارگزاری شده که به شما این امکان را می دهد تفاوت های شرایط کاری در کبک را با دیگر مناطق مقایسه کنید.

 

اصطلاحات رایج درکبک

 

 • The three daily meals are called: le déjeuner (morning), le dîner(noon) and le souper (evening).
 • Ending questions by adding “-tu“: T’en veux-tu? Il en veut-tu? Ils en veulent-tu? Tu m’écoutes-tu? Je l’ai-tu?
 • J’en ai en masse, j’en ai un char (many, in large quantities).
 • À c’t’heure ou Asteure (short for “À cette heure”, meaning now).
 • Envoye-donc! (when we want to convince someone to do something).
 • Pantoute! (which means “not at all”).
 • Je suis tanné, c’est plate (I am fed up, it’s boring).
 • Je suis mal pris (in distress, I need help).
 • Pousser une craque (Make a joke or a smart remark).

 

 

واژگان

 

 • Un aiguisoir (مداد تراش)
 • Une balloune (بالون)
 • Un barbier (آرایشگرمرد)
 • Un bec (بوسه)
 • Un frigidaire (یخچال)
 • Une lampe de poche (چراغ قوه)
 • De la liqueur (نوشیدنی بدون الکل)
 • Un minou (گربه)
 • Des mitaines (دستکش زنانه)
 • Un bécyque (دوچرخه)
 • Une bibitte (حشره ناشناس)
 • Une calotte (کلاه)
 • De la cassonadeشکرقهوه ای))
 • Un cégep (کالج)
 • Une chicane (دغل بازی)
 • Une débarbouillette (زیرپوش کلفت وپشمی)
 • Un dépanneur (تعمیرکار)
 • Une patate frite (سرخ کردنی)
 • Des patates pilées (پوره سیب زمینی)
 • De la pâte à dentsخمیردندان))
 • Un piton (دکمه فشار)
 • Un pitou (سگ)
 • Un plasteur (نوارزخم بند)
 • Des sparages (خودنمایی)
 • Une tabagie (کیوسک روزنامه وسیگار)
 • Une tuque (کلاه زمستانی)
 • Des vidanges (زباله دان)
 • Une vue (فیلم)

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.