تاریخ انتشار: 03 ژانویه 2018
سرمایه گذاری در کانادا - جزیره پرنس ادوارد

سرمایه گذاری در جزیره ی پرینس ادوارد

برنامه های تجاری و سرمایه گذاری جزیره ی پرینس ادوارد برای مدیران با تجربه در امور تجارت و سرمایه گذاری و همچنین کارآفرینانی که دارای مهارت های مدیریتی قوی هستند، مناسب می باشد. برنامه ی مهاجرتی تجاری و بیزینسی جزیره ی پرینس ادوارد دارای سه زیر مجموعه می باشد که هر یک از آنها دارای شرایط مخصوص به خود هستند:

 • جریان مالکیت کل بیزینس 100% Ownership Stream
 • جریان مالکیت بخشی از بیزینس Partial Ownership Stream
 • جریان مجوز کاری Work Permit Stream

جریان مالکیت کل بیزینس 100% Ownership Stream

این برنامه مناسب متقاضیانی است که قصد سرمایه گذاری در یک بیزینس به طور کامل و همچنین مدیریت فعال آن را دارند.

حداقل شرایط مورد نیاز:

 • متقاضیان این برنامه می بایست بین 21 تا 59 سال سن داشته باشند.
 • دارا بودن سرمایه ی شخصی معادل با حداقل 600 هزار دلار که بتوان ثابت نمود که از طریق کاملا قانونی کسب شده است.
 • داشتن مدرک تحصیلی معادل با حداقل دیپلم متوسطه
 • دارا بودن تجربه ی کاری و مدیریتی مرتبط
 • کسب حداقل نمره ی 4 در آزمون زبان انگلیسی IELTS طی دو سال گذشته
 • تهیه ی یک طرح بیزینسی که برای مالکیت تمام یک بیزینس
 • داشتن نقش فعال و مداوم در مدیریت بیزینس مورد نظر
 • بستن یک قرارداد با دولت پرینس ادوارد به همراه شرط ضمن عقد قرارداد پرداخت 200 هزار دلار
 • سرمایه گذاری در یک بیزینس به ارزش حداقل 150 هزار دلار

 جریان مالکیت بخشی از بیزینس Partial Ownership Stream

متقاضیانی که قصد دارند تا بخشی از یک بیزینس (حداقل یک سوم بیزینس) را خریداری کرده و در آن سرمایه گذاری نمایند و نقش مدیریتی فعال در آن داشته باشند، برای این برنامه مناسب می باشد.

حداقل شرایط مورد نیاز:

 • متقاضیان این برنامه می بایست بین 21 تا 59 سال سن داشته باشند.
 • دارا بودن سرمایه ی شخصی معادل با حداقل 600 هزار دلار که بتوان ثابت نمود که از طریق کاملا قانونی کسب شده است.
 • داشتن مدرک تحصیلی معادل با حداقل دیپلم متوسطه
 • دارا بودن تجربه ی کاری و مدیریتی مرتبط
 • کسب حداقل نمره ی 4 در آزمون زبان انگلیسی IELTS طی دو سال گذشته
 • تهیه ی یک طرح بیزینسی که برای مالکیت بخشی از یک بیزینس
 • داشتن نقش فعال و مداوم در مدیریت بیزینس مورد نظر
 • بستن یک قرارداد با دولت پرینس ادوارد به همراه شرط ضمن عقد قرارداد پرداخت 200 هزار دلار
 • سرمایه گذاری در یک بیزینس به ارزش حداقل 150 هزار دلار و مالکیت حداقل 33.3 درصد از آن (معادل یک سوم)

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.