تاریخ انتشار: 03 مارس 2018
مهاجرت به کانادا

IRCC قانون گواهی پلیس برای برنامه ی اکسپرس اینتری را بازبینی کرد

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) دستورالعمل های خود را در رابطه با گواهینامه های پلیس برای افرادی که برای اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس اینتری فدرال اقدام می کنند، به روز کرده است.

گواهینامه های پلیس در حال حاضر از هر کشور یا قلمرویی که متقاضی به مدت شش ماه متوالی و یا بیشتر طی 10 سال گذشته یا از سن 18 سالگی اقامت داشته است، مورد نیاز می باشد و باید اخذ گردد.

این قانون برای تمامی پرونده های اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس اینتری که از تاریخ 1 ژانویه 2015 یا بعد از آن دریافت شده اند، اعمال می شود.

قبل از این به روز رسانی، متقاضیان ملزم به ارائه ی یک گواهی پلیس از هر کشور یا قلمرویی بودند که مجموعا شش ماه در آن اقامت داشتند. این بدان معناست که یک متقاضی که دو ماه در یک کشور بوده است و چند ماه بعد به مدت چهار ماه مجددا به همان کشور بازگشته است، ملزم به ارائه ی یک گواهی پلیس از آن کشور بوده است.

اکنون متقاضیان تنها ملزم به ارائه ی گواهی پلیس از کشوری هستند که در آن به مدت شش ماه متوالی یا بیشتر اقامت داشته اند.

بر اساس قوانین سازمان مهاجرت کانادا ، متقاضی اصلی پرونده، همسر و فرزندان وابسته ی 18 ساله یا بالاتر (از جمله وابسته های غیر همراه) هر یک می بایست گواهینامه های پلیس مورد نیاز را با درخواست الکترونیکی خود برای اقامت دائم ارائه دهند.

شرایط گواهی پلیس معتبر چگونه باید باشد؟

  • گواهی پلیس باید حداکثر تا شش ماه قبل از ارائه ی پرونده صادر شود و در صورتی که این زمان بیشتر شود، این گواهی می بایست مجددا صادر گردد.
  • گواهی مورد نظر باید پس از آخرین اقامت متقاضی در آن کشور صادر شود.
  • این گواهی قبل از ارائه ی پرونده مورد نیاز است و برای هر کشوری (به استثنای کانادا) که متقاضی به مدت شش ماه متوالی یا بیشتر در آن اقامت داشته است، الزامی می باشد.
  • گواهی پلیس مورد نظر باید اسکن رنگی اسناد اصلی پلیس باشد. لازم به ذکر است که نسخه های کپی شده و نسخه های غیر مجاز، غیرقابل پذیرش هستند و ارائه ی آنها باعث می شود که پرونده به عنوان یک پرونده ی ناقص رد شود.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.