تاریخ انتشار: 03 مارس 2018

صدور 473 دعوت نامه توسط استان مانیتوبا

استان مانیتوبای کانادا 473 دعوت نامه ی جدید را برای اقدام جهت اخذ تاییدیه ی استانی برای متقاضیان برنامه های نیروی متخصص در مانیتوبا و همچنین نیروی متخصص خارجی صادر کرده است.

این فراخوان، جدیدترین فراخوان استان مانیتوبا بوده است که در تاریخ 26 فوریه صورت گرفت.

فراخوان های برنامه ی مهاجرتی استانی مانیتوبا برای مهاجرت به مانیتوبا براساس سیستم ابراز علاقمندی (EOI) می باشد که در آن متقاضیان EOI خود را به استان ارائه می دهند، و پروفایل های آنها بر اساس پاسخ های ارائه شده، امتیاز می گیرند.

مهاجرت به مانیتوبا

متقاضیانی که موفق به کسب بالاترین امتیازات می شوند، نامه ای دریافت می کنند و در آن دعوت می شوند تا برای اقدام و ارائه ی پرونده ی خود جهت بررسی به دولت مانیتوبا ارائه دهند.

تعداد دعوت نامه های صادر شده در زیر مجموعه ی نیروی متخصص در مانیتوبا 283 دعوت نامه بوده است. حداقل امتیازی که در این فراخوان مورد پذیرش قرار گرفته است، 489 اعلام گشته است.

متقاضیان زیر مجموعه ی نیروی متخصص خارجی به دو گروه تقسیم شدند:

  • گروه اول مستقیما از برنامه ی مهاجرتی استانی مانیتوبا انتخاب شده اند. تعداد دعوت نامه های صادر شده در این برنامه 36 دعوت نامه بوده است و حداقل امتیاز مورد نیاز نیز 695 امتیاز اعلام شده است.
  • گروه دوم نیز متقاضیانی بوده اند که دارای شرایط زیر بوده اند. برای 154 نفر از متقاضیان این گروه دعوت نامه صادر شده است و حداقل امتیاز مورد پذیرش در آن نیز 599 امتیاز بوده است.
  • متقاضیانی که دارای اقوام نزدیک در کانادا هستند و یا سابقه ی تحصیل یا اشتغال در این کشور را دارند.
  • متقاضیانی که سابقه ی حداقل 6 ماه اشتغال در یکی از مشاغل آورده شده در لیست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا را داشته باشند.
  • متقاضیان می بایست دارای مدرک معتبر مهارت های زبانی معادل CLB حداقل 5 باشند.

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.