تاریخ انتشار: 02 سپتامبر 2015

۱۰ مورد از شاخه مشاغلی که نیروی کافی ندارند

تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۵ از طریق وبسایت Workopolis اجرا گشته اند حاکی از آن بوده اند که ۳۲ درصد از کارفرمایان کانادایی برای تامین نیروی متخصص لازم به جهت تکمیل کادر اداری خود دارای مشکلات بسیاری بوده اند.

در این بررسی ها, ۴۱,۷۰۰ کارفرما از ۴۲ کشور جهان حضور داشتند که در طول سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می داد که اکثر به اتفاق کارفرمایان در تامین نیروی کاری خود دچار مشکلات عمده ای هستند. تا جایی که در حال حاضر نبود نیروی متخصص از سال ۲۰۰۷ به بعد به بالاترین نرخ خود رسیده است.

اما در کانادا, رقم سابق کمبود نیرو در حال کاهش است. به جهت کنکاش نیز Workopolis 250 نفر از مقامات ارشد شرکت ها و بیزینس های مختلف کانادا را مورد بررسی قرار داد تا از مقاصد آینده آنها در امر استخدام با خبر گردد. ۳۲ درصد از کارفرمایانی که در این کنکاش حضور داشتند به اعلام کردند که قصد دارند وسعت سازمان خود را در طول سال ۲۰۱۵ افزایش دهند.

اما ۶۸ درصد اشاره کردند که در یافتن نیروی کاری مورد نیاز خود دچار مشکلات عمده ای هستند. تا جایی که نبود نیروهای دارای صلاحیت باعث گشته تا نتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند.

 

۱۰ شاخه شغلی که یافتن نیروی برای استخدام در آن بسیار دشوار است

– نیروهای فنی

– تکنسین ها

– متخصصان فروش

– منشی گری, مدیران متخصص و نیروهای پشتیبان

– رانندگی

– مهندسی

– مدیریت و سوپروایزری

– اپراتوری دستگاه

– کارمندان بخش حسابداری و مالی

– کارگر ساده

 

یکی از مهمترین دلایلی که موجب می شود کارفرمایان کانادایی در یافتن نیروی متخصص خود دچار مشکل گردند کمبود تعداد متقاضیان مهاجرت به کانادا است. از دیگر مسائلی که موجب می گردد بسیاری از افراد حاضر به پذیرش مسئولیت شغلی یک کارفرما نباشند, عدم موافقت با حقوق, نداشتن مهارت های لازم و ادوات کافی است.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.