تاریخ انتشار: 19 مارس 2018
مهاجرت به مانیتوبا

دعوت از تعداد زیادی از متقاضیان توسط استان مانیتوبا

استان مانیتوبا طی جدیدترین فراخوان استانی خود، برای مجموع 638 نیروی متخصص، دعوت نامه برای اخذ تاییدیه ی استانی صادر نموده است. این چهارمین دور فراخوان های استان مانیتوبا در سال 2018 بوده است و گفتنی است که 253 متقاضی دعوت شده، از استخر انتخابی اکسپرس اینتری دعوت شده اند.

به این ترتیب، متقاضیان مهاجرت به مانیتوبا در جدیدترین فراخوان این استان که از زیر مجموعه های گوناگون برنامه ی استانی مانیتوبا بوده اند، به شرح زیر می باشند:

  • 253 نفر از متقاضیان برنامه ی اکسپرس اینتری
  • 184 نفر از متقاضیان برنامه ی نیروی متخصص داخل مانیتوبا
  • 201 نفر از متقاضیان برنامه ی نیروی متخصص خارج از مانیتوبا

جدول زیر، حداقل امتیازات مورد نیاز برای هر یک از زیر مجموعه های برنامه ی استانی مانیتوبا را در فراخوان اخیر این استان نشان می دهد:

نام برنامهتعداد دعوت شدگانحداقل امتیازات مورد نیاز
برنامه ی نیروی متخصص داخل مانیتوبا184545
برنامه ی نیروی متخصص خارج از مانیتوبا201703
برنامه ی اکسپرس اینتری

 

253545

 

برنامه ی نیروی متخصص مانیتوبا در جهت کمک به نیروی کار این استان و همچنین کارفرمایان مانیتوبا ایجاد شده است تا بتوانند استعدادهای خارجی را برای تکمیل نیروی کار مورد نیاز خود پیدا کنند. دولت مانیتوبا نیروهای متخصصی را که علاقمند به زندگی و اشتغال در این استان هستند و مهارت های مورد نیاز در بازار کار محلی را دارا می باشند، برای دریافت تاییدیه ی استانی دعوت می نماید که این امر در نهایت منجر به اخذ اقامت دائم مانیتوبا می شود.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.