تاریخ انتشار: 31 دسامبر 2017

سرمایه گذاری در نیو برانزویک

برنامه ی مهاجرتی سرمایه گذاری و تجاری نیوبرانزویک برای متقاضیانی است که می توانند با مدیریت سرمایه ی خود به طور فعال، به رشد و توسعه ی اقتصادی استان نیوبرانزویک کمک نمایند.

شرایط مورد نیاز برای شرکت در برنامه ی بیزینسی و تجاری استان نیوبرانزویک :

  • متقاضی می بایست بین 22 تا 55 سال سن داشته باشند.
  • دارا بودن حداقل مدرک معادل دیپلم
  • داشتن مهارت های زبانی انگلیسی و/یا فرانسه
  • متقاضی باید تمایل و تصمیم داشته باشد تا در استان نیو برانزویک اقامت و اشتغال داشته باشد.
  • شخص سرمایه گذار می بایست نقش فعال در بیزینس مورد نظر داشته باشد.
  • دارا بودن تجربه ی مدیریتی و مرتبط طی حداقل سه سال از پنج سال گذشته
  • تهیه یک طرح تجاری business plan معتبر و مورد پذیرش دولت نیوبرانزویک
  • داشتن سرمایه ی شخصی معادل 600 هزار دلار کانادا که 300 هزار دلار آن باید در حساب بانکی باشد
  • پرداخت 100 هزار دلار پیش از اخذ تاییدیه ی استانی که این مبلغ به شکل مشروط قابل بازگشت می باشد.
  • داشتن یک سفر تجاری به نیوبرانزویک و بررسی محیط کاری این استان

 سرمایه گذاری در کانادا - نیوبرانزویک

فاکتورهای انتخاب

در صورت دارا بودن تمامی شرایط مورد نیازی که در بالا به آنها اشاره شد، متقاضیان از طریق پنج فاکتور مهم ارزیابی می شوند. متقاضیان باید موفق به اخذ حداقل 50 امتیاز از امتیازات موجود شوند.

فاکتور اول: سن

سنامتیاز
بین 22 تا 24 سال5
بین 25 تا 55 سال10

 

فاکتور دوم: مهارت های زبانی

مهارتتوانایی گفتاریزبان انگلیسیزبان فرانسه
پیشرفتهتسلط کامل بر زبان مقصد99
متوسطتسلط نسبی بر زبان مقصد77
ابتداییآشنایی نسبی با زبان مقصد44

 

فاکتور سوم: تحصیلات

سطح تحصیلاتشرایطامتیازات
تحصیلات تکمیلیدارا بودن مدرک فوق لیسانس

دارا بودن مدرک دکترای تخصصی

18
تحصیلات دانشگاهیدارا بودن مدرک لیسانس15
تحصیلات متوسطهدارا بودن مدرک دیپلم10

 

فاکتور چهارم: تجربه ی بیزینسی

متقاضیان می بایست تجربه ی داشتن یک بیزینس و یا کار کردن به عنوان یک مدیر رده بالا را طی پنج سال گذشته داشته باشند.

سنوات تجربهامتیازات
4 سال10
3 سال8
2 سال4

 

فاکتور پنجم: سازگاری

فاکتور سازگاریامتیازات
داشتن خانواده و اقوام نزدیک در نیوبرانزویک10
تحصیلات در نیوبرانزویک10- 5
اشتغال در نیوبرانزویک10- 5
اشتغال همسر در نیوبرانزویک5
دانش تجاری و بیزینسی در نیوبرانزویک10- 1

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.