کانادا میزبان اولین مهاجران سیستم ورود فوری شد

10آپریل 2015-تورنتو  

سیستم ورود فوری به دنبال جذب استعدادهای بین المللی برای اقامت دائم درکشورمی باشد.

تغییرات درسیستم مهاجرت به کانادا موجب موفقیت درانتخاب افراد مورد نیازبرای اقتصاد این کشورشده وبه سرعت موقعیت اقامت دائم رابه این گونه افراد اعطامی کند. تنها3ماه ازبکارگیری وراه اندازی سیستم ورود فوری کریس الکساندر-وزیرمهاجرت وشهروندی کانادا-به 3نفرازداوطلبانی که بااین سیستم به کشورداخل شده اند خوش آمد گفت،اِماهاگس،یاویاو(آنیتا)وفرانک زاوو.

هاگس داوطلب موفقی است که ازکشور ایرلند آمده که ازطریق برنامه نیروی کار ماهر فدرال اقدام نموده است وهم اکنون بعنوان دانشمند اپلیکیشن دراکوسینتِتیکس درآنتاریو مشغول بکارمی باشد.

ژِنگ زاوو بعنون دانشجوی بین المللی با سیستم ورودفوری برای اقامت کانادا اقدام نموده اند.ژِنگ ازچین به کاناداآمده ودرسال2012دررشته مدیریت تدارک زنجیره ازکالج هامبرفارغ التحصیل شده است.وهم اکنون حسابداراعزامی درDMAدرآنتاریو مشغول بکارمی باشد.

زاوو نیزبعنوان دانشجوازچین به کاناداآمده ودرسال 2003ازکالج ماهوآک درحسابداری تجاری فارغ التحصیل شده است. اودروینگ،گروه نوین کانادا،درآنتاریومشغول بکارمی باشد.

سیستم ورودفوری که درژانویه شروع بکارکرده برنامه ای است درجهت مدیریت تقاضانامه ها ودر راستای برنامه مهاجرت اقتصادی کانادا.داوطلبین تقاضای خود رابصورت آنلاین ایجاد نموده ودلایل علاقه مندی خود را ازآمدن به کانادا بیان می کنند.افرادی که حداقل ضابطه های ممکن شامل حالشان باشد درلیست مشاغل قرارگرفته وبراساس تسلط زبان،تجربه کاری وهم چنین میزان تحصیلات طبقه بندی می شوند. هریک از این ضابطه ها سنگ محکی برای ورود سریع افراد به جامعه کانادابوده و کمکی مثبت به اقتصاد این کشورخواهد بود.

حقایق فوری

-6.851داوطلب دعوتنامه مورد نیازبه منظوراقدام برای اقامت دائم رادریافت نموده اند.به کاملترین تقاضانامه های آنلاین درمدت 6ماه یاکمترپاسخ داده خواهد شد.

-دانشجویان بین المللی به دلیل داشتن مقاطع بالای تحصیلی،تجربه کارکانادایی،جوانی و مهارت زبانی ازشانس بالاتری برای موفقیت برخوردار هستند و می توانند ازطریق هریک ازبرنامه های مهاجرتی مانند تجربه کار کانادایی،نام نویسی ایالتی وبرنامه تجارت ماهرفدرال برای اقامت دائم اقدام کنند.

نقل قول

بسیارخرسندم که میزبان اولین گروه ازمهاجران تحت سیستم اقامت دائم هستیم-اِما،آنیتا وفرانک- وبسیاری دیگرکه درمراحل پایانی کارخود قراردارند.هم زمان باساخت زندگی جدید خود در کانادا تجربه و مهارت های اینگونه افراد سبب ایجاد موفقیت های بیشتر برای آنها شده و هم زمان سبب رشد اقتصاد کانادا نیزمی شود.

افرادی که از هر جهت واجد شرایط باشند مدت زمان کمی را در صف طولانی کسب اقامت دائم کانادا خواهند گذراند. با استفاده از این سیستم ما می توانیم بهترین داوطلبان را با بالاترین مهارت ها و با توجه به بازارکاری مورد نیاز کانادا انتخاب نماییم، و با ورود افراد به کشور آنها آماده خدمت رسانی به اقتصاد و جامعه کانادا خواهند بود.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.