فراخوان ۱۴ مارس اکسپرس اینتری

بدون دیدگاه

جدیدترین فراخوان اکسپرس اینتری کانادا یا مهاجرت سریع به کانادا در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۸ برگزار شد و طی این فراخوان برای ۳۰۰۰ متقاضی این برنامه، دعوت نامه جهت اقدام برای اخذ اقامت دائم صادر شده است. گزارشات حاکی از آن است که حداقل امتیاز مورد پذیرش در فراخوان ۱۴ مارس، ۴۵۶ امتیاز بوده است.

متقاضیان انتخاب شده از تمامی زیر مجموعه های برنامه ی مهاجرتی اکسپرس اینتری بوده اند. زیر مجموعه های برنامه ی اکسپرس اینتری کانادا شامل برنامه های زیر می باشد:

  • برنامه ی نیروی متخصص فدرال Federal Skilled Worker
  • برنامه ی نیروی ماهر فدرال Federal Skilled Trades Class
  • برنامه ی تجربه ی کانادایی Canadian Experience Class

نگاهی به فراخوان های اخیر اکسپرس اینتری

با نگاهی به جدول زیر می توان تعداد پذیرفته شدگان و محدوده ی امتیازات را در فراخوان های اخیر اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۸  مشاهده کرد.

تاریخ فراخوان تعداد متقاضیان دعوت شده حداقل امتیازات مورد نیاز
۱۴ مارس ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۵۶
۲۱ فوریه ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۴۲
۷ فوریه ۲۰۱۸ ۳۰۰۰ ۴۴۲
۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ ۲۷۵۰ ۴۴۴
۱۰ ژانویه ۲۰۱۸ ۲۷۵۰ ۴۴۶

 

همانگونه که در جدول بالا قابل مشاهده است، از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون، مجموعا برای ۱۴۵۰۰ متقاضی برنامه ی اکسپرس اینتری در تمامی زیر مجموعه های آن، از سوی دولت کانادا دعوت نامه صادر شده است.

حداقل امتیازات مورد نیاز در این فراخوان ها نیز، ۴۴۲ امتیاز بوده است که این رقم طی جدیدترین فراخوان که در تاریخ ۱۴ مارس برگزار گشته است، با ۱۴ امتیاز افزایش، به ۴۵۶ امتیاز رسیده است.

 

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

لینک کوتاه:
فهرست