فراخوان ۱۴ مارس اکسپرس اینتری

جدیدترین فراخوان اکسپرس اینتری کانادا یا مهاجرت سریع به کانادا در تاریخ 14 مارس 2018 برگزار شد و طی این فراخوان برای 3000 متقاضی این برنامه، دعوت نامه جهت اقدام برای اخذ اقامت دائم صادر شده است. گزارشات حاکی از آن است که حداقل امتیاز مورد پذیرش در فراخوان 14 مارس، 456 امتیاز بوده است.

متقاضیان انتخاب شده از تمامی زیر مجموعه های برنامه ی مهاجرتی اکسپرس اینتری بوده اند. زیر مجموعه های برنامه ی اکسپرس اینتری کانادا شامل برنامه های زیر می باشد:

  • برنامه ی نیروی متخصص فدرال Federal Skilled Worker
  • برنامه ی نیروی ماهر فدرال Federal Skilled Trades Class
  • برنامه ی تجربه ی کانادایی Canadian Experience Class

نگاهی به فراخوان های اخیر اکسپرس اینتری

با نگاهی به جدول زیر می توان تعداد پذیرفته شدگان و محدوده ی امتیازات را در فراخوان های اخیر اکسپرس اینتری در سال 2018  مشاهده کرد.

تاریخ فراخوانتعداد متقاضیان دعوت شدهحداقل امتیازات مورد نیاز
14 مارس 20183000456
21 فوریه 20183000442
7 فوریه 20183000442
24 ژانویه 20182750444
10 ژانویه 20182750446

 

همانگونه که در جدول بالا قابل مشاهده است، از ابتدای سال 2018 تاکنون، مجموعا برای 14500 متقاضی برنامه ی اکسپرس اینتری در تمامی زیر مجموعه های آن، از سوی دولت کانادا دعوت نامه صادر شده است.

حداقل امتیازات مورد نیاز در این فراخوان ها نیز، 442 امتیاز بوده است که این رقم طی جدیدترین فراخوان که در تاریخ 14 مارس برگزار گشته است، با 14 امتیاز افزایش، به 456 امتیاز رسیده است.

 

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

لینک کوتاه:
فهرست