تاریخ انتشار: 11 آوریل 2018

محدودیت صدور ویزا برای شهروندان چاد به آمریکا لغو شد.

کاخ سفید در اطلاعیه ای که امروز صادر شد خبر داد که بر اساس تحقیقات و ارزیابی وزارت امنیت امریکا، رییس جمهور با امضای فرمانی محدودیت ورود شهروندان چاد به آمریکا را لغو کرد و دلیل آنرا اینگونه اعلام نمود که جمهوری چاد نحوه ی مدیریت بررسی سوابق و هویت متقاضیان گذرنامه و همکاری اطلاعاتی با آمریکا در این زمینه را به سطح مورد نظر  آمریکا ارتقا داده و در نتیجه شهروندان چاد میتوانند از این پس همچون بسیاری از دیگر کشورها ویزای ورود به آمریکا را دریافت نمایند.

ایران کماکان در گروه چند کشور است که محدودیت ورود برای شهروندان آن به آمریکا پابرجاست. در ژانویه ی گذشته آقای ترامپ با صدور فرمانی تحت عنوان “حفاظت ملت در برابر ورود تروریستی به خاک ایالت متحده ” محدودیت هایی در مورد ورود شهروندان چند کشور وضع کرد. این فرمان به عنوان یک تصمیم تبعیض آمیز علیه مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش های زیادی برای جلوگیری از آن انجام شد که متاسفانه ایران هنوز در این گروه قرار دارد. هموطنان ایرانی صدمات مکرری را به دلیل این تصمیم متحمل شده اند از جمله امکان تحصیل و کار در آمریکا و همچنین خانواده ها از دیدار عزیزان خود محروم هستند.