قبل از ورود

کارت اقامت دائم

زمانیکه شما در آخرین مرحله پروسه اخذ اقامت کانادا خود و بنا به درخواست سفارت به ارسال پاسپورت خود به سفارت…
قبل از ورود

تقاضای بخشش چیست؟

با توجه به شرایط شخصی متقاضیان مهاجرت به کانادا که مرتکب جرم رانندگی در هنگام خمر هستند, روش های زیر را…
فهرست