اقامت کانادامهاجرت به کبکویزای کارویزای کار باز

رکورد اشتغال زایی در کشور کانادا شکسته شد

بدون دیدگاه

یکی از دغدغه های هر مهاجری نگرانی از وضعیت اقتصادی و شرایط کار در مهاجرت به یک کشور است. خبر خوب این است که هم زمان با کاهش یک صدم درصدی نقطه به نقطه نرخ بیکاری ماهانه در کانادا از میزان ۵.۸ به ۵.۷ در عرض یک ماه گذشته ، رکورد پایین ترین میزان بیکاری از سال ۱۹۷۶ تاکنون در این کشور شکسته شد . حتی خبرهای جدید سی تی نیوز حاکی از این است که در جمعه گذشته این میزان به ۵.۴ درصد رسیده است.

فهرست