آنکه به مهاجرت می اندیشد معمولا با نگاهی متفاوت به پیرامون خود مینگرد، جستجو گر است و از توقف گریزان، محدودیت نمیپذیرد و ارزش زمان و زندگی را به نیکی دریافته اند. به این معتقد است که انسان را یکبار فرصت زندگی بخشیده اند و باید از این یکبار به نحو احسن بهره ببرد. ناگزیر است عمیق بنگرد و در وسعت بیکران چراها و اگرها نمانده و در این جایگاه انتخاب بین ماندن و رفتن تصمیم درست را آن کسی میگیرد که با چشم باز بنگرد و راهنمای درست بیابد. ما رسالت خود میدانیم که آنان که به سوی ما می آیند را صادقانه راهنمایی کنیم و اطلاعات دقیقی از آنچه آنها در جستجوی آن هستند در اختیارشان قراردهیم.

صفحه ی خبرها بر همین مبنا ساخته شده و امیدمان این است که با خبرهای دائمی شما را به این مقصود نزدیک کنیم، لذا از نظرات ارجمند و با ارزشتان مارا بی نصیب نگذارید تا بتوانیم آنچه بکارتان می آید را آماده نموه و در صفحات خود به دید شما یاوران همیشگی برسانیم

5/5 - (2 امتیاز)
فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟