مهاجرت از طریق استان مانیتوبا

مهاجرت به مانیتوبا 2017

اطلاعیه مهم:۴فوریه ۲۰۱۵

برنامه کاندید ایالتی استان مانیتوبا در زمینه تجارت مفتخر است که شروع سیستم ارائه بیان علایق آنلاین (EOI)  خود که امروز برای تمامی متقاضیان بالقوه شروع شده رااعلام نماید. تمامی تقاضاها در یک مجموعه قرار داده شده و براساس یک سیستم امتیازی که ازنسخه ارزیابی سازگارما استفاده می کند طبقه بندی خواهند شد. این برنامه بصورت فصلی مناسب ترین کاندیداها راانتخاب خواهد نمود،اشخاصی که EOI خود را ارائه نموده باشند از آنها برای کاندیداتوری دعوت بعمل خواهد آورد. ارائه EOI به منزله تضمین داشتن موقعیتی برای اقدام نخواهد بود. این برنامه به عنوان تنها اختیار و دارا بودن حق محفوظ ، انتخابات خود را با استفاده از کشور اقامت به عنوان یک فاکتور انجام می دهد.

.تمامی متقاضیان واجدشرایط می بایست شرایط مورد نیازبرای این برنامه وهمچنین فرایند درخواست را قبل داشته باشند. اطلاعات مربوط به این برنامه دروب سایت ما پاسخگوی بسیاری ازسوالات شماخواهد بود.ما در سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی باصلاحیت و دقت نظر همیشگی می توانیم در این راستا در خدمت شما عزیزان باشیم .

این برنامه تمهیداتی برای یک سفر آزمایشی درنظرگرفته است.

برخی ازمتقاضیان ممکن است سفری آزمایشی راتجربه کرده باشند که بیش از۶ماه از دوران آن گذشته باشد هرچند این سفرنباید بیش از۶ماه قبل ازارائه EOI صورت گرفته باشداما حالا این برنامه شرایط خود راتسهیل نموده واین مدت زمان رااز۶ماه به یک سال افزایش داده است.حال بااین تفاسیرچنانچه مدت سفرآزمایشی شما مربوط به بیش ازیک سال اززمان ارائه EOI نیست میتوانید خود رابرای یک سفرآزمایشی آماده کنید.

لطفا توجه داشته باشید که این تغییر دربرنامه به صورت موقت بوده وممکن است بدون اطلاع قبلی ودرآینده ای نزدیک به حالت قبل باز گردد.این برنامه دربردارنده زمان بندی مربوط به EOIبوده که درمقایسه با سفرآزمایشی بعنوان یک شاخص واقعی از علایق درایالت مانی توبا محسوب می گردد. درضمن توجه داشته باشید که بمدت یک سال ازتاریخ عدم پذیرشتان درتقاضای قبلی نمی توانید EOI را ارائه دهید.

چنانچه درخواست شما بعلت شناسایی مدارک جعلی، ارائه نا صحیح و غلط و پنهان کاری حقایق اطلاعاتی رد شده بمدت ۲سال از تاریخ رد شدن پرونده تان حق ارائه EOI را نخواهید داشت.

برای کسب اطلاعات به روز شده که بصورت دوره ای در اختیار خوانندگان در این سایت قرارمی گیرد می توانید درقسمت “اخبارجدید” جویای خبرها وتغییرات جدید باشید.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ و مهاجرت به کانادا بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.