تاریخ انتشار: 19 اکتبر 2014

گرفتن گواهینامه رانندگی در انتاریو به چه مدارکی نیاز دارد

به چه مدارکی نیاز داریم :

  • مدارک که هویت شما را مشخص می کند. که باید نام شما – تاریخ تولد و امضا شما را داشته باشد و اعتبار داشته باشد مانند :

۱- پاسپورت کانادائی یا کشور دیگر

۲- کارت PR  ( کارت اقامت )

۳- کارت عکس دار در انتاریو

۴ – برگه اقامت (IMM 1000)

۵- تائیدیه اقامت دائم (IMM 5292)

برای آنان که مقیم دائم هستند ولی اقامت موقت دارند چه مدارکی نیاز است

۱- ویزای دانشجویی ( IMM 1442)

ویزای کار ( IMM1442)

ویزای دیداری  (IMM 1442)

ویزای اقامت موقت (IMM 1442)

درخواست پناهندگی (IMM1434)

تائیدیه درخواست پناهندگی با عکس (IMM 6603)

اگر گواهینامه من دزدیده یا گم شد چه کنم ؟

شما بهتر است در این فرصت به پلیس خبر دهید و برای گرفتن گواهینامه جدید اقدام کنید و به یکی از مراکز سرویس انتاریو مراجعه کنید و با پرداخت  $ ۲۰  اقدام به گرفتن گواهینامه جدید کنید که اول گواهینامه موقت دریافت می کنید و بعدا اصل گواهینامه برایتان ارسال می شود .

برای تمام موارد دیگر مورد نیاز اینجا کلیک کنید

WWW. Ontario.ca/driving-and-roads/how-do-I –replace-lost-stolen-or-damage-driver-licence

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.