تاریخ انتشار: 19 اکتبر 2014

چگونه برای کار آماده شوید

چگونه برای کار آماده شوید

دوستان عزیز،همانگونه که می دانید یکی‌ از معضلات مهاجرین کانادایی این است که چگونه در رشته خودشان کار پیدا کنند ولی‌ ما مسئله را بنیادی تر مورد برسی‌ قرار می دهیم و این گونه شروع می‌کنیم که شما چطور مصاحبه کننده را متقاعد کنید که دارای توانایی‌ لازم برای عهده دار شدن کار مورد نظر هستید اگر قابلیت‌های شما به دید مصاحبه کننده که یا صاحب شرکت و سازمان یا نماینده مخصوص آنان است برسد،مثلا شما را استخدام خواهند کرد اما باز کمی‌ به کند و کاو می‌پردازیم و در اینجا به شما اطلاعات وسیعتری می دهیم،چرا که دانستن توانستن است.

یکی‌ از کارهایی که بهره‌ فراوان در یافتن شغل مناسب به شما می‌رساند این است که تجربه‌ی کار کانادایی را از طریق کار داوطلبانه بدست آورید،ولی‌ کار داوطلبانه چیست؟ یعنی اینکه وقت خود را به صورت مجانی‌ به یک دلیل خوب و رضایت بخش در یک محل و یا سازمان یا اداره صرف کنید.شما می توانید خدمات مجانی‌ خود را در سازمانهای غیر انتفاعی مانند مشاوره جوانان‌-بیمارستان‌-یا یک مدرسه و یا یک اداره محلی شروع کنید.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.