ویزاهای دیداری در آمریکا

ویزای دیداری برای کاریا تفریح(B1/B2)

اطلاعات ویزای همگانی

ویزای دیداری نوعی ویزای غیرمهاجرتی بوده ومخصوص  اشخاصی است که موقتا قصد ورود به ایالات متحده امریکا برای یه تجارت را دارند (B1) که در زمینه کاری شامل حضوردرجلسات شغلی یا کنفرانس ودربخش تفریحی شامل گذراندن تعطیلات، دیدارخانواده ویا درمان های پزشکی بوده (B2)ویاترکیبی ازهردوی اینها بوده (B1/B2) که مدت زمان آن ممکن است تا۶ماه به طول بانجامد.

دیدارازخانواده واطلاعات ترانزیت

تقاضانامه هریک ازافراد خانواده بصورت جداگانه بررسی می گردد. برای هرفرد ازاعضای خانواده براساس تقاضانامه ای که ارایه داده است یک ویزای جداگانه درنظرگرفته می شود.

واجد شرایط بودن برای کار/تحصیل

فردی که با ویزای B1/B2به ایالت متحده سفرمی کند قاعدتا حق کاریا ورود به دانشگاه راندارد.

مورد استثناء: اگرهدف شخص متقاضی که دردانشگاه ثبت نام کرده سرگرمی یاتفریح باشد می توان این مورد را جزء موارد ویزای B2 طبقه بندی کرد.برای مثال دوره یادگیری زبان به صورت پاره وقت درصورتی B2 است که هدف اصلی شخص ازسفرخود تفریح بوده باشد.DHS مسول دسته بندی برنامه های تحصیلی وآموزشی می باشد.

مدت زمان حضور

ویزای شما ضامن ورود شما به امریکا نیست.یک افسرآژانس حفاظت گمرک ومرز(CBP) درورودی فرودگاه درمورد ورود یاعدم ورود ومدت زمانی که مسافر می تواند درامریکاحضورداشته باشد  تصمیم گیری می کند. اعتبارویزا ربطی به مدت زمان مجازبرای حضور درامریکاندارد;مثلا ممکن است که اعتبارویزای شما۱۰ ساله باشد اما مدت زمانی که می توانید درامریکاحضورداشته باشید تنها۶ماه باشند.

ویزای دانشجویی(F1)

اطلاعات کلی

بطورکلی همه متقاضیانی که برای گذراندن دوره های تحصیلی  وارد امریکا شده اند نیازمند ویزای دانشجویی هستند. ازآنجایی که پروسه اخذ ویزا زمان بربوده لذا در سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی ازدانشجویان تقاضا می شود که هرچه زودتربرای دریافت ویزا برای ایشان اقدام کنیم. به محض اینکه شرایط برای اخذ ویزابرای دانشجویان فراهم گردید می بایست اقدامات لازم راانجام دهند.دانشجویان می بایست به این نکته توجه نمایند که سفارتخانه ها وکنسولگری ها قادربه صدور ویزای دانشجویی  درمدت زمان ۱۲۰روزیاکمتر،قبل اززمان ثبت نام  تحصیلی دانشجوهستند. چنانچه دانشجویی ۱۲۰روزیابیشترازاین مدت وقبل ازشروع ثبت نام اقدام به اخذ ویزا نماید کنسولگری یا سفارتخانه متقاضی راتازمان صدورویزا درانتظارنگاه خواهد داشت. افسران کنسولگری ازاین زمان اضافی برای رسیدگی به پروسه متقاضی برای ویزا استفاده می کنند.

دپارتمان آیین نامه امنیتی  کشور به دانشجویان توصیه می کند که ۳۰روزیاکمتر،قبل ازشروع دوره تحصیلی خود وارد ایالات متحده شوند. لطفا درزمان سفربه امریکا این مدت زمان را دقیقا مدنظرداشته باشید.

یک دانشجوی تازه وارد که خواهان ورود هرچه سریعتربه ایالات متحده است(بیش از۳۰ روزقبل ازشروع دوره تحصیلی) باید واجد شرایط این موضوع بوده وویزای دیداری دریافت کند. درویزای دیداری این موضوع که متقاضی واجد شرایط تحصیل درامریکا می باشد ذکرمی شود وشخص باید هنگام ورود به فرودگاه هدف خود راازتحصیل درامریکابوضوح برای بازرس مهاجرت بیان کند. قبل ازشروع به هرگونه تحصیلی متقاضی باید ویزای دیداری خود رابه دانشجویی تغییر دهد(مربوط به وضعیت غیرمهاجرتی) ومبلغ مربوطه راپرداخت نماید. همچنین موقعیت جدید بایدبه اطلاع دپارتمان امنیتی کشوربرسد. توجه فرمایید که قبل ازکسب موافقت تغییرویزا ،فرد حق شروع به تحصیل رانخواهد داشت.

دانشجویانی که مدتی ازتحصیلشان گذشته  وهمچنان مشغول به تحصیل باشند ومدارک آنها مشکلی نداشته باشد درهرزمانی می توانند برای یک ویزای جدید اقدام کنند. این دانشجویان همچنین می توانند قبل ازشروع کلاسهایشان هروقت که بخواهند وارد ایالات متحده شوند.

اطلاعات ورود

اگرمتقاضی قبل ازاولین ورود با امریکا دانشگاه یاکالج خود راتغییردهد باید برای یک ویزای دانشجویی دیگر ازطریق فرم  I-20دانشگاه جدید اقدام نماید. چنانچه متقاضی  پس ازورود به امریکا وشروع تحصیل اقدام به عوض کردن دانشگاه خود نماید ممکن است بااعتبارویزای قبلی امافرم I-20 دانشگاه جدید وارد امریکا شود(درقسمت پشت این فرم دانشگاه جدید ذکر می گردد)

پایان بخش اول.

 

لطفابخش دوم را اینجا بخوانید.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.