تاریخ انتشار: 19 اکتبر 2014

سیستم آموزش زبان (ESL)

 سیستم آموزش زبان (ESL)

در کانادا برنامه های گوناگون آموزش زبان ESL  وجود دارد . این سیستم جهت افراد با سطح زبان گوناگون و دارای اهداف مختلف طراحی شده است . پیش از ثبت نام در این نوع کلاس بایستی از مناسب بودن آن برای خود مطمئن شوید. بایستی نسبت به نوع آموزش زبان و مخصوصا در صورتیکه مجبور به پرداخت شهریه هستید نسبت به جزئیات آموزشی آن اطلاع حاصل نمائید.

بعضی از نمونه های سیستم های آموزش زبان به صورت زیر هستند:

۱- آموزش زبان پیشرفته (ELT): این سیستم برای متخصصین که در کشور های دیگر آموزش دیده اند مناسب است.

۲- آموزش زبان انگلیسی همزمان (ELS) : این سیستم به کسانیکه مشغول آموزش یک حرفه می باشند بطور همزمان کمک می نماید که زبان خود را تقویت نمایند .

۳- این سیستم برای کسانی که به زبان دیگری غیر از انگلیسی تکلم می کنند و سواد آموزش زبان افراد …..

خواندن و نوشتن در هیچ زبانی ندارند . این برنامه به این افراد زبان و همچنین پایه های ریاضیات را به انگلیسی می آموزد .

۴- زبان برای نیازهای خاص : این سیستم بر روی نیاز های خاص افراد مانند نیاز های روحی ˓ جسمی تمرکز دارند .

۵- زبان برای تخصص های خاص : این سیستم بر روی نیازهای تخصصی خاص مانند افزایش توانایی خواندن ˓ نوشتن و یا افزایش توانایی ها در محیط کار تمرکز دارند .

۶- زبان جهت یافتن شغل : این برنامه زبان کسانی که برای انجام شغل خاصی آماده می شوند را تقویت می کنند

۷- زبان جهت مشاغل خاص ( OSLT)  این برنامه مجانی برای کسانی که در کشور های دیگر به تخصصی دست یافته اند طراحی شده است. این سیستم به یاری کسانی که به   CLB6-8  نیاز دارند می آید.

۸- کلاس های آمادگی تست: این کلاس ها جهت آمادگی آزمون های  TOEFL یا TELTS  می باشد.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.