رانندگی در حال مستی

 

رانندگی کردن درحالی که فرد تحت تاثیرمواد مخدر یا مشروبات الکلی است عامل بسیاری ازمرگ ومیرهای جاده ای است. هرساله هزاران نفر درایالت بریتیش کلمبیا درحالی که تحت تاثیرمشروبات الکلی یا داروهای نظیر آن هستند اقدام به رانندگی می کنند که این امر بر توانایی آنها در رانندگی تاثیرمی گذارد.

این مساله بسیارحائز اهمیت است، زیرااحتمال خطرتصادفات وسایل نقلیه که نتیجه آن صدمات و مرگ ومیراست درست زمانی که راننده تحت تاثیردارویامشروبات الکلی است بصورت قابل توجهی افزایش می یابد.

پیشگفتار

رانندگی غیرطبیعی، یعنی آن نوع رانندگی که توانایی شما درکنترل وسیله نقلیه تحت تاثیر استفاده ازمواد مخدرویامشروبات الکلی کاهش یافته طبق قوانین جنایی کانادا جرم محسوب می شود. درصورت محکوم شناخته شدن گواهی نامه شما باطل شده، جریمه می شوید ویاممکن است مدت زمانی رادرزندان سپری کنید. بعلاوه ماشین شمانیزتوقیف می شود. اگرجراحتی متوجه شما شده باشد مورد بازخواست  قرارخواهید گرفت ،حتی اگرپشت فرمان بوده وهنوزاقدام به رانندگی نکرده باشید.

نوشیدن مشروبات الکلی ورانندگی کردن

نوشیدن الکل ودرعین حال رانندگی کردن ترکیبی مرگباراست. بانوشیدن یکبارمشروب الکلی توانایی شما درتمرکزکردن وواکنش به اتفاقاتی که بصورت ناگهانی درحین رانندگی  رخ می دهد کاهش می یابد. هرچه مقدارالکل موجود درخون شما بیشترباشد مشکلات بیشتری را درتخمین زدن فواصل موجود و واکنش به پیشامد های جاده ای خواهید داشت. تارشدن قوه بینایی نیزبه بدترشدن شرایط دامن می زند.

مواد مخدرورانندگی کردن

هرگونه دارو(ماده مخدر) که حال شمارا دگرگون کرده یا دید واحساس شماراتغییردهد درنحوه رانندگی شماتاثیرخواهد گذاشت.  این موضوع فقط درمورد مواد غیرقانونی صدق نمی کند. بعضی داروهای تجویزشده توسط پزشک وحتی داروهای  بی نسخه نیز می توانند توانایی رانندگی شما را کاهش دهند.

نکاتی جهت یادآوری

اگربرنامه ای برای نوشیدن مشروبات الکلی دارید ازرانندگی پرهیزکنید

-چنانچه ازداروهای تجویزشده استفاده می کنید باپزشک خود درمورد عوارض جانبی واحتمالات حساسیت زای آن مشورت کنید

– اطلاعات مندرج برروی داروهایی که بدون نسخه فراهم کرده اید رامطالعه نمایید، این اطلاعات شامل موارد حساسیت زا ونحوه مقابله با آنهاست.

– ترکیب  دارو ها ومشروبات الکلی تاثیربسیارشدیدتری  درکاهش توانایی رانندگی شماخواهند داشت، لذا با پزشک مستقردرداروخانه یا پزشک معالج خود مشورت نمایید. بیاد داشته باشید که استرس وخستگی نیزبررانندگی شما تاثیر میگذارد.

 

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.