تحصیلات غیر دانشگاهی در آمریکا

تحصیلات غیردانشگاهی/شغلی(M1/M2)

اطلاعات ویزای همگانی

متقاضیان می توانند برای ویزای غیرتحصیلی یا شغلی اقدام نمایند.

اطلاعات مربوط به معرفی ویزای دانشجویی/ تحصیلات دانشگاهی

 بطورکلی همه متقاضیانی که برای گذراندن دوره های تحصیلی  وارد امریکا شده اند نیازمند ویزای دانشجویی هستند. ازآنجایی که پروسه اخذ ویزا زمان بربوده لذا ازدانشجویان تقاضا می شود که هرچه زودتربرای دریافت ویزایشان اقدام کنند. به محض اینکه شرایط برای اخذ ویزابرای دانشجویان فراهم گردید می بایست اقدامات لازم راانجام دهند.دانشجویان می بایست به این نکته توجه نمایند که سفارتخانه ها وکنسولگری ها قادربه صدور ویزای دانشجویی  درمدت زمان ۱۲۰روزیاکمترقبل اززمان ثبت نام  تحصیلی دانشجوهستند. چنانچه دانشجویی ۱۲۰روزیابیشترازاین مدت وقبل ازشروع ثبت نام اقدام به اخذ ویزانماید کنسولگری یا سفارت متقاضی راتازمان صدورویزا درانتظارنگاه خواهد داشت. افسران کنسولگری ازاین زمان اضافه برای رسیدگی به پروسه متقاضی برای ویزا استفاده می کنند.

دپارتمان آیین نامه امنیتی  میهن به دانشجویان توصیه می کند که ۳۰روزیاکمتر،قبل ازشروع دوره تحصیلی خود وارد ایالات متحده شوند. لطفا درزمان سفربه امریکا این مدت زمان را دقیقا مدنظرداشته باشید.

یک دانشجوی تازه وارد که خواهان ورود هرچه سریعتربه ایالات متحده است(بیش از۳۰ روزقبل ازشروع دوره تحصیلی) باید واجد شرایط این موضوع بوده وویزای دیداری دریافت کند. درویزای دیداری این موضوع که متقاضی واجد شرایط تحصیل درامریکا می باشد ذکرمی شود وشخص باید هدف خود راازتحصیل درامریکابوضوح برای بازرس مهاجرت هنگام ورود به فرودگاه بیان کند. قبل ازشروع به هرگونه تحصیلی متقاضی باید ویزای دیداری خود رابه دانشجویی تغییر دهد(فرم مربوط به وضعیت غیرمهاجرتی) ومبلغ مربوطه راپرداخت نماید. همچنین این فرم باید تسلیم دپارتمان امنیتی کشورشود،یعنی جایی که فرم درآنجاتشکیل گردیده است. توجه فرمایید که قبل ازکسب موافقت تغییرویزا فرد حق شروع به تحصیل رانخواهد داشت.

دانشجویانی که مدتی ازتحصیلشان گذشته  وهمچنان مشغول به تحصیل باشند ومدارک آنها مشکلی نداشته باشد درهرزمانی می توانند برای یک ویزای جدید اقدام کنند. این دانشجویان همچنین می توانند قبل ازشروع کلاسهایشان هروقت که بخواهند وارد ایالات متحده شوند.

اطلاعات خانوادگی/ویزاهای فرعی

همسروفرزندان زیر۲۱سال متقاضی ممکن است برای همراهی متقاضی اصلی ورود به ایالات متحده اقدام به اخذ ویزا نمایند. درصورت واجد شرایط بودن برمبنای ویزای متقاضی اصلی، برای دیگراعضای خانواده ویزا صادرخواهد شد. متقاضی اصلی باید ثابت کند که توانایی ساپورت مالی خانواده خود  رادرمدت اقامتشان درامریکا داراست.

۱٫بطورکلی همسریافرزندان متقاضی اجازه کارکردن نخواهند داشت.

۲٫فرزندان با ویزای فرعی می توانند وارد مدارس خصوصی یا دولتی شوند.

۳٫ویزای فرعی برای زوج هایی که بصورت قانونی بایکدیگرازدواج  نکرده اند صادرنمی شود. این افراد باید برای ویزای دیداری اقدام کنند.

درهنگام درخواست ویزای فرعی پس ازاخذ ویزای اصلی، متقاضی می بایست مدارک زیررا به مدارک قبلی الصاق کند:

۱٫کپی سند ازدواج ویا شناسنامه که نشان دهنده روابط خانوادگی باشد.

۲٫کپی ویزای متقاضی اصلی یا اسناد اداری از که نشان دهنده اعتبارمتقاضی اصلی است.

۳٫کپی ازصفحه اطلاعات فردی  پاسپورت متقاضی اصلی.

اطلاعات خانوادگی-دانشجویان/ویزاهای فرعی

اعضای خانواده درهنگام مصاحبه می بایست مدارک زیررابهمراه داشته باشند:

-دانشگاه مربوطه همانند وارد نمودن نام متقاضی اصلی درسیستم اسامی تمامی اعضای خانواده که بامتقاضی اصلی سفرنموده اند رانیزوارد خواهد نمود.  هرفرد ازاعضای خانواده فرم  مربوط به خود رادریافت می کند.اگراعضای خانواده همزمان با متقاضی اصلی اقدام نکنند، کپی اصلی که توسط دانشگاه برای  دارنده ویزای اصلی صادرشده مورد نیازاست.

-کپی مدارک متقاضی اصلی

-گواهی وجود رابطه خانوادگی بامتقاضی اصلی(کپی اصلی یا برابراصل شده-اگرمدرک ترجمه شده باید برابراصل نیزشده باشد)

واجدین شرایط برای کار

متقاضی فقط ملزم به کارکردن بصورت موقت وآن هم بصورت عملی دررشته ای است که درآن ثبت نام کرده است، اجازه کارکردن درسایرمشاغل وجود ندارد.

افراد باتوانایی ودستاوردهای استثنایی

اطلاعات ویزای همگانی

این ویزای برای افرادی است که توانایی منحصربه فرد درعلم،هنر،تحصیل،تجارت ویازمینه ای ورزشی دارند ویاآن دسته که دستاوردهای ارزشمندی درصنعت سینماوتلویزیون داشته وبواسطه آن بصورت ملی یابین المللی مطرح گردیده اند.

لطفابخش سوم را اینجا بخوانید

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.