برنامه کاندیدا توری جزیره پرنس ادوارد

 جزیره پرنس ادوارد(PEI)میزبان تازه واردانی است که درصدد استفاده ازموقعیت های ارائه شده توسط کوچکترین ایالت کانادا هستند.

این جزیره بعنوان نقطه شروع شکل گیری کانادا دارای تاریخچه ای بلندو باافتخاردرزمینه میزبانی تازه واردانی است که در مدت حضورشان به رهبرانی بزرگ، کارآفرین، تاجر و صنعتگرتبدیل شده اند. البته دلایل اجتماعی،اقتصادی واستراتژیک بسیاری برای ادامه جذب مهاجر وجود دارد. نهایتا این جزیره جامعه ای مهاجرپذیر است و هرگونه دوری جستن از این جامعه درواقع انکارتاریخ وهویت منحصربفرد ماست.

البته تشریح وتوصیف جامعه ما مخصوصا طی ۵۰سال گذشته به عنوان یک جامعه چند فرهنگی نشان دهنده موفقیت کلی جستجوی تنوع،مدارا وسازش وسخاوت است. این عوامل قابل ستایش ازساخت یک ملت که دربهترین حالت خود بواقع دیدی برونگرایانه ودلسوزانه دارند تاثیربسزایی درافزایش مهاجرت افراد طی برنامه های مهاجرتی دارد که جمعیت ونیازهای اقتصادی جزیره رادرراس برنامه های خود دارد. ترویج بهینه سازی شده مهاجرت نقشی بنیادین درمسیراستراتژیک جزیره ایفا می کند که متعاقبا سیستم مهاجرتمان راقادربه انعطاف پذیری وپاسخگویی بیشتربه نیازهای بازارکارمی کند.

پیشبردهای صورت گرفته به روند انتخاب متقاضیان سرعت خواهد بخشید بگونه ای که مهاجران باسرعت بیشتری می توانند به جزیره وارد شوند،جایی که به مهارت وسرمایه گذاری آنها نیازاست. یک سیستم مهاجرتی موثروبامدیریت مناسب برای تضمین جزیره بعنوان مقصد تازه واردان حیاتی است وازاین رو این ایالت به حمایت خود ازقانون بازمهاجرت ادامه می دهد. بامعرفی برنامه کاندیداتوری ایالت  پرنس ادوارد درسال ۲۰۰۱این ایالت نقشی پیشوایانه درجا انداختن معیارهاواهداف مهاجرتی خود داشته است.

طی توافق نامه همکاری بین اداره مهاجرت به کانادا – جزیره پرنس ادوارد،این برنامه یعنی برنامه کاندیداتوری جزیره یک همکاری حکومتی-ایالتی است که  میان جزیره که توسط اداره مهاجرت،جمعیت واقامت ارائه شده ودولت کانادا که توسط اداره مهاجرت وشهروندی کانادا ارائه گشته می باشد.طبق این برنامه اداره مهاجرت،استقراروجمعیت توانایی تعیین صلاحیت متقاضان به CIC را دارا می باشد.

این برنامه مسئول ورود قسمت اعظم تازه واردان ازملیت های مختلف به جزیره است .برنامه کاندیداتوری افراد فرصتی مناسب برای ورود به این ایالت است. متقاضیان طبق معیارهای تنظیم شده توسط اداره مهاجرت، استقرار و جمعیت در دو دسته درخواست های کاری وتجاری مورد ارزیابی قرارمی گیرند.این برنامه طبق برنامه های مربوط به اولویت های ایالت،اهداف کاندیداتوری خود رابرای هریک ازگروه ها تعریف نموده است.

بدین منظور موارد مربوط به هریک از بخش ها را طبق شرایط فعلی خود مطالعه نمایید. درصورت عدم اطمینان از انتخاب هرگروه می توانید به وب سایت سازمان مهاجرتی حوری  سلیمانی مراجعه نمایید.درصورت احرازشرایط توسط اداره مهاجرت وجمعیت قدم بعدی شمااقدام برای اقامت دائم کانادایی توسط سفارت/اداره صدور ویزا خواهد بود. شماملزم به پرداخت هزینه های مربوط به مهاجرت بوده ومی بایست با شرایط قانونی مهاجرت فدرال نیزآشنایی داشته باشید.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.