تاریخ انتشار: 12 ژوئن 2017
نیروی متخصص در کانادا - بریتیش کلمبیا

فراخوان بریتیش کلمبیا از 346 جویای کار و فارغ التحصیل بین المللی

بریتیش کلمبیا 346 جویای کار و فارغ التحصیل بین المللی را در فراخوان 7 ژوئن دعوت کرد.

در آخرین فراخوان برنامه ی استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) 346 جویای کار و فارغ التحصیلان می توانند برای این برنامه ی مهاجرتی اقدام نمایند. درخواست کنندگان موفق در برنامه ی انتخابی استانی، مدرک انتخابی استانی دریافت می نمایند و سپس می توانند از طریق دولت فدرال کانادا برای دریافت اقامت کانادا دائم اقدام کنند.

سیستم ثبت نام مهاجرتی مهارت ها (SIRS) سیستمی است که کاندیداها را درجه بندی و انتخاب می کند. وقتی کاندیداها وارد این سیستم می شوند، با دریافت امتیاز وارد استخر انتخاب دسته ی مورد نظر خود می شوند.

نکته ی قابل توجه این است که فراخوان های اخیر نیازمند امتیازات کمی برای واجد شرایط بوده است که خود فرصتی استثنایی به حساب می آید. آخرین فراخوان سال 2017 بریتیش کلمبیا برای Express Entry پایین ترین امتیاز مورد نیاز برای واجد شرایط شدن برای مهاجرت به این استان را دارا بوده است که در نوع خود بی نظیر است.

بریتیش کلمبیا برنامه های مهاجرتی زیر را دارد:

  • برنامه ی Express Entry – نیروی متخصص
  • برنامه ی Express Entry – فارغ التحصیلان بین المللی
  • مهاجرت مهارت ها – نیروی متخصص
  • مهاجرت مهارت ها – فارغ التحصیلان بین المللی
  • مهاجرت مهارت ها – نیروی نیمه متخصص

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.