فرم ارزیابی ویزای توریستی

اطلاعات تماس

مشخصات فردی

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات شغلی

عنوان شغلی*
سابقه کار*

اطلاعات تکمیلی

آیا خودتان (یا همسرتان) تاکنون به یکی از کشورهای حوزه شنگن، انگلستان، آمریکا و یا استرالیا سفر کرده‌اید؟*
آیا تاکنون گروه خاص (شامل حرفه ای، سیاسی، اجتماعی) را پشتیبانی کرده اید؟*
آیا تاکنون در هیچ کشوری به جرم و یا جنایت محکوم شده اید، به زندان افتاده اید یا تحت تعقیب هستید؟
آیا بیماری و یا ناتوانی جدی جسمی و یا ذهنی دارید؟
آیا تاکنون سابقه ریجکتی از کشوری داشته‌اید؟

اطلاعات همسر

اطلاعات شغلی همسر

عنوان شغلی*
سابقه کار*
آیا تاکنون به کشورهای خارجی سفر کرده اند؟*
آیا تاکنون گروه خاص (شامل حرفه ای، سیاسی، اجتماعی) را پشتیبانی کرده اند؟*
آیا تاکنون در هیچ کشوری به جرم و یا جنایت محکوم شده اند، به زندان افتاده اند یا تحت تعقیب هستند؟*
آیا بیماری و یا ناتوانی جدی جسمی و یا ذهنی دارند؟*
آیا تاکنون سابقه ریجکتی از کشوری داشته‌اند؟*

اطلاعات نهایی

اگر نکته‌ای را می‌خواهید بگویید، اینجا بنویسید.
تاییدیه*

5/5 - (1 امتیاز)
فهرست
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.