امتیاز شمار اکسپرس اینتری کانادا

وضعیت تاهل

وضعیت تاهل؛ مجرد

آیا مدرک تحصیلی کانادایی دارید؟
مدرک زبان اول شما
نمرات خود در هر مهارت را وارد کنید:
Speaking
Listening
Reading
Writing
آیا مدرک زبان آیلتس هم دارید؟
سابقه کار مهارتی در کانادا، از طریق سیستم ناک NOC ارزیابی می‌شود. سابقه کار لازم برای اقدام در سیستم اکسپرس انتری باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 باشد.
سابقه کار لازم برای اقدام باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 باشد.
آیا گواهینامه فنی از یکی از استان‌های کانادا را دارید؟
آیا از کارفرمای کانادایی جاب آفر دارید؟
جاب آفر شما باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 و در صورت نیاز به همراه مجوز LMIA باشد.
آیا از یکی از استان‌های کانادا نامینیشن دریافت کرده‌اید؟
آیا شما یا همسرتان (در صورتی که به همراه هم اقدام می‌کنید) برادر یا خواهری دارید که مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد؟

وضعیت تاهل؛ متاهل

آیا به همراه همسر اقدام می‌کنید؟
آیا مدرک تحصیلی کانادایی دارید؟
مدرک زبان اول شما
سابقه کار مهارتی در کانادا، از طریق سیستم ناک NOC ارزیابی می‌شود. سابقه کار لازم برای اقدام در سیستم اکسپرس انتری باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 باشد.
سابقه کار لازم برای اقدام باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 باشد.
آیا گواهینامه فنی از یکی از استان‌های کانادا را دارید؟
آیا از کارفرمای کانادایی جاب آفر دارید؟
جاب آفر شما باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 و در صورت نیاز به همراه مجوز LMIA باشد.
آیا از یکی از استان‌های کانادا نامینیشن دریافت کرده‌اید؟
آیا شما یا همسرتان (در صورتی که به همراه هم اقدام می‌کنید) برادر یا خواهری دارید که مقیم دائم یا شهروند کانادا باشد؟
سابقه کار مهارتی در کانادا، از طریق سیستم ناک NOC ارزیابی می‌شود. سابقه کار لازم برای اقدام در سیستم اکسپرس انتری باید در یکی از گروه‌های شغلی با TEER 0, 1, 2, 3 باشد.
آیا همسر شما مدرک زبان دارند؟ اگر بله، چه مدرکی؟

امتیازدهی page
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.