لیست هزینه خدمات

در هدف اصلی جلسه مشاوره، نظر به بررسی وضعیت شما به عنوان داوطلب محترم و ارزیابی انطباق یا عدم انطباق شما با روش‌ها و اهداف مهاجرتی موردنظر است. به همین دلیل، امکان راهنمایی یا آموزش جهت انجام خوداقدامام مهاجرتی یا حتی آگاهی از نحوه تکمیل و ارسال فرم‌های مهاجرتی از طرف ما ارائه نمی‌شود.

در صورتی که شما به دنبال چنین خدماتی هستید، خواهشمند است پیش از زمان مقرر جلسه مشاوره، درخواست خود را لغو کنید. در این صورت، مبلغ پرداختی به صورت کامل به شما بازگردانده خواهد شد.

همچنین، پس از اتمام جلسه مشاوره و ارائه پیشنهادات توسط سرکار خانم سلیمانی و مشاوران ارشد ایشان، تمامی قرادادهای این سازمان به صورت رسمی به شما ارسال خواهد شد.

فهرست مبالغ حق‌الوکاله  برای درخواست روش های اقامت موقت (شامل دریافت ویزاها و  مجوز های موقت)  از خارج از کانادا               ویزا های توریستی
گروه اول : با داشتن دعوتنامه ( اقوام – دوستان- شرکت در کنفرانس و نمایشگاه ) و همچنین به عنوان توریست گردشگر
نفر اول 1500 دلار کانادا در صورت داشتن همراه (اعضای خانواده مانند همسر و فرزند بالای 14 سال ): 1000 دلار کانادا ویزای توریستی هر فرد زیر 14 سال  رایگان میباشد
خدمات ویژه سازمان : تمامی مراحل تنظیم دعوتنامه از سوی میزبان اقوام – آشنایان توسط سازمان انجام خواهد گرفت .

هزینه نوتاری (محضری) کردن دعوتنامه‌ها به مبلغ 50 دلار کانادا است.

خدمات ویژه سازمان : هزینه دریافت نت افیسر  برای موکلین سازمان رایگان است و متقاضیان  جدید 200 دلار کانادا و دریافت کپی مدارک از اداره مهاجرت 250 دلار کانادا

خدمات ویژه سازمان :درصورت ریجکتی بعد از دریافت کیس نت تا یکبار بدون پرداخت هزینه پرونده با آپدیت جدید  ری سابمیت میگردد  و فقط هزینه اپلیکیشن فی دریافت خواهد شد.

خدمات ویژه و ارزنده سازمان برای رفع ریجکت ویزای کانادا در دادگاه فدرال  ،هزینه های دادگاه فدرال 2500 دلار کانادا  برای خانواده بالای 4 نفر به ازای هر نفر بالاتر از سه نفر 200 دلار 

رزرو بلیط و هتل با خود متقاضی میباشد

 گروه  دوم : به عنوان سفر اکتشافی ( توریست بیزینس ) با ارائه دعوتنامه رسمی مختص به کارآفرین ها و مدیران ارشد برای اهداف بیزینسی و کسب و کار – بیزینس توریست
پکبج اول 3000 دلار کانادا پکیج دوم 5000 دلار کانادا
اقدام برای یک متقاضی امکان پذیر می باشد

متقاضی باید شرایط لازم برای اقدام از این روش را داشته باشد

دعوتنامه رسمی از سوی سازمان جهت بازدید اکتشافی ارائه خواهد شد خدمات ویژه و ارزنده سازمان برای رفع ریجکت ویزای کانادا در دادگاه فدرال  ،هزینه های دادگاه فدرال 2500 دلار کانادا 

 

*********************************************************

 

ویزاهای تحصیلی ( خارج از کانادا )
نوع درخواست اقدام برای متقاضی اصلی اقدام برای همراه متقاضی
دانش آموزی پذیرش مدرسه + ویزای دانش آموزی هر دانش آموزپذیرش مدرسه + ویزای دانش آموزی هر دانش آموز

3000 دلار کانادا

ویزای توریستی هر یک از والدین (همراه دانش آموز):

1500 دلار کانادا

دانشجویی ( کالج + دانشگاه ) پذیرش کالج/دانشگاه + ویزای دانشجویی

3500 دلار کانادا

همسر دانشجو : ورک پرمیت (همزمان با استادی پرمیت در یک پرونده): 1000  دلار کانادا فرزند دانشجو: ویزیتور ویزا ( به ازای هر فرزند):

1000 دلار کانادا

ویزای دانشجویی – بدون پذیرش: 2000  دلار کانادا هزینه دادرسی و رفع ریجکتی در دادگاه فدرال 2500 دلار کانادا

 

*********************************************************

 

ویزاهای تحصیلی (از داخل  کانادا )
نوع درخواست اقدام برای متقاضی اصلی اقدام برای همراه متقاضی
دانش آموزی تبدیل ویزیتوری به دانش آموزی برای هر دانش آموز:

3500 دلار کانادا

ویزیتور رکورد هریک از والدین دانش آموز:

1,000 دلار کانادا

دانشجویی ( کالج + دانشگاه ) تبدیل ویزای توریستی به اجازه تحصیل (Study Permit) و پذیرش کالج / دانشگاه:

3500 دلار کانادا

همسر دانشجو: تبدیل توریستی به ورک پرمیت (همزمان با استادی پرمیت در یک پرونده):

1,000 دلار کانادا

فرزند دانشجو: درخواست ویزیتور رکورد هریک از فرزندان:

500 دلار کانادا

تبدیل ویزای توریستی به اجازه تحصیل (Study Permit) بدون پذیرش:

25,000 دلار کانادا

   
درخواست استادی پرمیت  – بدون پذیرش:

2000 دلار کانادا

دریافت پذیرش  کالج / دانشگاه

2000 دلار کانادا

تغییر رشته در همان دانشگاه

1,000 دلار کانادا

تغییر DLI

1,000 دلار کانادا

تمدید استادی پرمیت دانشجو/ دانش آموز
1,500
دلار کانادا
تمدید ورک پرمیت همراه دانشجو

1,500 دلار کانادا

PGWP
اجازه کار پس از تحصیل دانشجو
1500 دلار کانادا
 

 

*********************************************************

 

تقاضای تغییر وضعیت و  درخواست  جدید از  داخل خاک کانادا
ورک پرمیت به روش ایرانیان نفر اصلی 700 دلار نفرات بعدی قرارداد 500 دلار کانادا تمدید ورک پرمیت برای افراد داخل خاک کانادا هر نفر

1,000 دلار کانادا

درخواست ویزا از داخل

مخصوص افرادی که استادی پرمیت و یا ورک پرمیت دارند (هر نفر)

1,000 دلار کانادا

ورک پرمیت از خارج از کانادا نفر اصلی

(برای افرادی که همسر آنها داخل خاک کانادا در حال تحصیل می باشد

و یا اجازه کار دارد)

2,000 دلار کانادا

ویزای ویزیتوری فرزند

1,000 دلار کانادا

 

*********************************************************

 

PNP همه استانها

International PGWP

Semi Skill

OINP

مربی مهدکودک

(Early Child Care Assistant)

پی آر نفر اصلی : 8500 دلار کانادا

(PNP 2,500: و PR فدرال 6,000)

پی آر همسر 2,000 دلار کانادا

پی آر هر فرزند: 1000 دلار کانادا

 

در صورت نداشتن ورک پرمیت:

ورک پرمیت نفر اصلی: از ایران 3,000 دلار کانادا

ورک پرمیت همسر: 2,000 دلار کانادا

ویزیتور ویزا یا ویزیتور ریکورد هر فرزند : 1000 دلار

 

Express Entry

 

پی آر نفر اصلی : 6,000 دلار کانادا

پی آر همسر 2,000 دلار کانادا

پی آر هر فرزند 1,000 دلار کانادا

Temporary Resident Permit (TRP)

TR to PR

6000 دلار کانادا

2000 دلار کانادا

دریافت LMIA برای PR

 

2000 دلار کانادا
Travel Document تراول داکیومنت Refugee برای هر نفر

1,000 دلار کانادا

 

 

تراول داکیومنت PR
2,000
دلار کانادا

تایید استانی

مشاغل خاص

2000 دلار کانادا

 

*********************************************************

 

 

اسپانسرشیپ

 

اسپانسرشیپ همسر

6,000 دلار کانادا)

اسپانسرشیپ فرزند همسر (زیر 21 سال تمام) به ازای هر فرزند  2,000 دلار کانادا سپانسرشیپ فقط فرزند

3,000 دلار کانادا

اسپانسرشیپ والدین

نفر اول 4,000 دلار کانادا

نفر دوم 2,000 دلار کانادا

رد شدن اسپانسرشیپ

10,000 دلار کانادا

PR PR TO

CITIZENSHIP

تمدید کارت اقامت دائم بدون مشکل برای هر نفر

2,000 دلار کانادا

PR Renounce

2,000 دلار کانادا برای هر نفر

صدور مجدد کارت PR گمشده برای هر نفر تبدیل اقامت دائم به شهروندی کانادا برای هر نفر

2,000 دلار کانادا

در صورت داشتن مشکل قانونی

6,000 دلار کانادا

 

*********************************************************

 

قرارداد های جاب آفر

 

قرارداد های جاب آفر

 با دریافت LMIA  و مجوز کار

 

ورک پرمیت نفر اصلی : از ایران 3,000 دلار کانادا

ورک پرمیت همسر: 2,000 دلار کانادا

ویزیتور ویزا هر فرزند: 1,000 دلار کانادا

قرارداد های جاب آفر 

مناطق کم جمعیت و آتلانتیک

همراه با خدمات اقامت دائم + ورک پرمیت  متقاضی و خانواده

 

25000 دلار کانادا

پرستار خانگی/ CareGiver

نفر اصلی: پی آر و ورک پرمیت مخصوص این روش : 9,000 دلار کانادا
همسر: پی آر (و ورک پرمیت در صورت نیاز): 3,000 دلار کانادا
هر فرزند: پی آر (و ویزیتور ریکورد در صورت نیاز) : 2,000 دلار کانادا

 

*********************************************************

 

ثبت شرکت

Small Business Developer Program

ثبت شرکت از طریق کارآفرینی و یا ثبت شعبه

 

35,000 دلار کانادا + هزینه های دولتی

برای افراد خارج از کانادا و افرادی که ورک پرمیت ندارند

ثبت شرکت از طریق کارآفرینی و یا ثبت شعبه

 

30,000 دلار کانادا + 5% مالیات + هزینه های دولتی

برای افراد داخل خاک کانادا و افرادی که ورک پرمیت دارند

تمدید ویزای کار ثبت شرکت همراه با بیزینس پلن

 

ورک پرمیت نفر اصلی 14,000 دلار کانادا

ورک پرمیت همسر 2,000 دلار کانادا

ویزیتور ریکورد فرزند 1,000 دلار کانادا

OWNER OPERATOR + LMIA

خرید بیزینس

قرارداد LMIA و بیزینس پلن
12000
دلار کانادا 

ورک پرمیت نفر اصلی : 3,000 دلار کانادا

ورک پرمیت همسر: 2,000 دلار کانادا

ویزیتور ویزا هر فرزند: 1,000 دلار کانادا

 

*********************************************************

 

کارآفرینی
کارآفرینی بی‌سی

 

35,000 دلار کانادا + هزینه های دولتی

(مشتمل بر بیزینس پلن)    

 

 

 

کارآفرینی بی‌سی Regional Pilot

 

35,000 دلار کانادا + هزینه های دولتی

(مشتمل بر بیزینس پلن)

کارآفرینی  آنتاریو

 

35,000 دلار کانادا + هزینه های دولتی

(مشتمل بر بیزینس پلن)           

کارآفرینی  نیوبرانزویک +نواسکوشیا +پرنس ادوارد + منیتوبا + ساسکاچوان

 

35,000 دلار کانادا + هزینه های دولتی

(مشتمل بر بیزینس پلن)           

هنرمند و ورزشکار

خود اشتغالی (self-employed)

35,000 دلار کانادا برای PR + هزینه های دولتی

35,000 دلار کانادا برای WP + هزینه های دولتی

 

 

*********************************************************

 

استارت آپ

Start-Up

کلیه خدمات حقوقی استارت آپ (SUV) با دریافت

Letter Of Support

Legal: PR, Work Permit

 

……..هزار دلار کانادا برای هر خانواده + هزینه های دولتی

استارت آپ آلبرتا

Alberta Start-Up

 

120,000 دلار کانادا + هزینه های دولتی

ورک پرمیت استارت آپ

 

دریافت ویزای کار برای خانواده
(
در صورتیکه LOS گرفته شده و PR نیز توسط خود شخص اقدام شده باشد)

ورک پرمیت نفر اصلی 3000 دلار کانادا
ورک پرمیت همسر 2000 دلار کانادا
ویزای توریستی هر فرزند 1000 دلار کانادا

ورک پرمیت و PR برای استارت آپ

 

 

دریافت PR و ورک پرمیت با هم برای هر خانواده
(
در صورتیکه LOS توسط خود افراد گرفته شده باشد)
25,000
دلار کانادا + هزینه های دولتی

 

*********************************************************

 

خدمات حقوقی
Pre-removal Risk Assessment

3,000- 9,000 دلار کانادا

بسته به وضعیت خاص هر پرونده

بازداشت های مهاجرتی و مرزبانی

3,000- 9,000 دلار کانادا

بسته به وضعیت خاص هر پرونده

Restoration

3000 دلار کانادا

پاسخ به

Procedural Fairness Letter

8,000 دلار کانادا

روش های بشر دوستانه H&C

15,000 دلار کانادا

 

ATIP

درخواست ریز پرونده

200 دلار کانادا

دادگاه تسریع پرونده

– برای 1 نفر تا یک خانواده 3 نفره: 3,500 دلار کانادا

برای خانواده بالای 4 نفر به ازای هر نفر بالاتر از سه نفر 200 دلار به 3,500 دلار کانادا اضافه می شود”

Appeal work permit

3,500 دلار کانادا

درخواست فرجام و بازنگری Appeal – PR

نفر اصلی: 10,000 دلار کانادا

به ازای هر فرد همراه 5,000 دلار کانادا اضافه می شود

درخواست دادرسی قضایی

برای 1 نفر تا یک خانواده 3 نفره: 3,500 دلار کانادا

– برای خانواده بالای 4 نفر به ازای هر نفر بالاتر از سه نفر 200 دلار به 3500 دلار کانادا اضافه می شود

 

امتیازدهی page
فهرست
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.