انتخابات ۲۰۱۵ کانادا: جایگاه فکری احزاب در امر مهاجرت (حزب سبز)

بدون دیدگاه

پیشنهادات این حزب نیز به شرح زیر است:

 

. حذف برنامه نیروهای کاری موقت خارجی و افزایش پذیرش مهاجر در نقاطی که نیروی کاری مورد نیاز است.

. ارائه و رهبری یک تز بین المللی در خصوص مهاجرین زیست محیطی

. افزایش فشار بر روی جوامع حرفه ای به جهت حذف موانع غیرضروری که در خصوص شناخت و ارزیابی مدارک و مدارج کاری مهاجران وجود دارد.

. کسب اطمینان از اینکه مهاجران پیش از ورود شرح کاملی از مدارک و پروانه های کاری برای فعالیت شغلی مورد نیاز خود ارائه داده باشند.

. تخصیص بودجه بیشتر برای ارائه آموزش های زبان به مهاجرین تازه وارد.

. برنامه ریزی برای بررسی وضعیت حدود ۲۰۰,۰۰۰ فرد که به صورت غیرقانونی در کانادا هستند و ارائه اقامت دائم به آنها در صورتی که برای جامعه کانادا سود آورد واقع گردند.

. همکاری با دولت های ایالتی و شهرداری ها به جهت ارتقا سطح کیفی تطابق پذیری تازه واردین با جامعه کانادا

. افزایش استحکام و سطح کیفی در قوانین موجود برای مشاورین مهاجرتی و همچنین سختگیری بیشتر در خصوص عدم رعایت قوانین در این زمینه

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

لینک کوتاه:
فهرست