تاریخ انتشار: 25 جولای 2017
کتاب جدید راهنمای شهروندی

کتاب جدید راهنمای شهروندی

در کتاب راهنمای قوانین شهروندی کانادا که افراد برای آزمون شهروندی به مطالعه ی آن نیاز دارند، احترام به افراد بومی، پرداخت مالیات و شرکت در سرشماری ها از قوانین شهروندی کانادا محسوب می شود.

کتاب راهنمایی که هم اکنون تحت عنوان کتاب “کشف کانادا” در اختیار تازه واردین قرار می گیرد، در سال 2011 طبق اطلاعات جدید و تاریخچه و ارزش های کانادایی مورد بازخوانی قرار گرفته است.

قوانین جدیدی که در کتاب راهنما اضافه شده اند شامل ممنوعیت انجام آداب و رسوم و فرهنگ های وحشیانه می باشد. برای مثال کشتن قانونی کسی برای رها کردن وی از درد و رنج جسمانی، و یا ختنه کردن زنان جزء فرهنگ های غیر انسانی محسوب می شوند و در کشور کانادا جرم محسوب شده و به شدت با آن برخورد می شود.

مسئولیت های شهروندی در کانادا به دو دسته ی الزامی و داوطلبانه تقسیم میشود. احترام به حقوق شهروندی دیگران، فهم دوزبانی بودن رسمی کشور، و شرکت در پروسه های سیاسی از جمله مسئولیت های داوطلبانه محسوب می گردند.

پیروی از قانون، حضور در دادگاه در صورت فراخوانده شدن، پرداخت مالیات، شرکت در سرشماری ها و احترام به افراد بومی از قوانین الزامی کشور کانادا هستند.

در بخش دیگری از کتاب راهنما، رعایت کامل حقوق اقلیت هایی همچون همجنسگرایان، دو جنس خواهان و افراد دو جنسیتی نیز ذکر شده است.

بخش کاملا جدیدی در کتاب به نام “کیفیت زندگی در کانادا” وجود دارد که مسائلی مانند سیستم آموزشی کشور، زندگی خانوادگی، اوقات فراغت، هنر و فرهنگ کانادایی و حتی فرهنگ شوخی و مزاح بین کانادایی ها در آن مطرح گشته است.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.