چه کسی شهروند کانادا محسوب می شود؟

بدون دیدگاه
سوال مهم از جانب کاربران عزیز:

آیا با اخذ ویزای دیداری برای خانم باردار و تولد فرزند ایشان در کانادا، مادر و فرزند شهروند کانادا می شوند؟

Jus soil یک لغت لاتین به معنی حق خاک می باشد که هر فردی که در هر سرزمینی متولد می شود، ملیت آن سرزمین را دارد البته اگر این قانون در آن کشور اعمال گردد.

با این وجود تولد فرزند در کانادا، هرگز به والدین او شهروندی کانادا را عطا نمی کند ولی این شانس را به ایشان می دهد که در صورت اقدام برای اقامت از طریق سرمایه گذاری در کانادا یا نیروی متخصص و یا هر روش دیگری، مدارک ایشان را به عنوان فرزند ضمیمه نمایند که در اکثر روش ها، فرزندان امتیازات خود را دارند چه در کانادا به دنیا آمده باشند یا خیر.

دولت کانادا تولد با ویزای گردشگری را تشویق نمی کند و در پی تغییر این قانون است. احتمال دارد که شما و فرزند متولد شده از طریق این ویزا، مجبور به ترک کانادا شوید. در حقیقت اکثر گردشگران که فرزند خود را در کانادا به دنیا آورده اند، مجبورند به کشور خود بازگشته و اجازه دهند فرزندشان در کشور خودشان بزرگ شوند تا زمانی که به اندازه ی کافی بزرگ بوده که برای تحصیل یا کار به کانادا بازگردند.

با این حال، کودک کانادایی ممکن است هرگز قادر به دادن حق زندگی در کانادا به والدین خود نشود چرا که اسپانسر کردن والدین نیز بسیار محدود است و باید به تمام مسائل و هزینه های جانبی این امر دقت نمایید و ببینید که ارزش آن تا چه حد است.

همانطور که می دانید، مقیمان کانادا می بایست برای دست یافتن به وضعیت شهروندی این کشور اقدام نمایند. حال این سوال پیش می آید که چه کسانی شهروند کانادا محسوب می شوند و تحت چه شرایطی می توان این موقعیت را کسب نمود.

جدول زیر نشان میدهد که چه کسانی شهروند رسمی کشور کانادا هستند:

شما شهروند کانادا هستید، در صورتی که…
 • در کانادا متولد شده باشید
 • به علت تغییرات به وجود آمده در قوانین شهروندی، شهروند کانادا شده اید
 • برای شهروندی کانادا اقدام کرده و کارت شهروندی این کشور را دریافت کرده اید
 •  والدین یا قیم شما برای شهروندی کانادای شما اقدام کرده اند و کارت شهروندی شما را برای این کشور دریافت نموده اند
 • خارج از کانادا متولد شده اید ولی حداقل یکی از والدین شما در کانادا متولد شده است و یا قبل از تولد شما برای اخذ شهروندی کانادا اقدام نموده و کارت شهروندی دریافت کرده باشد.
شما شهروند کانادا نیستید، در صورتی که…
 • والدین شما دیپلمات های خارجی در کانادا بوده اند و شما در کانادا متولد شده اید
 • شهروندی کانادای شما توسط دولت کانادا لغو شده است
 • شهروندی کانادای خود را رد کرده اید و هرگز برای دوباره به دست آوردن آن اقدام نکرده اید
شما تحت این شرایط به طور خودکار شهروند کانادا نخواهید شد
 • اگر با یک شهروند کانادایی ازدواج کنید
 • اگر توسط یک شهروند کانادایی به فرزندی پذیرفته شوید
 • اگر درخواست پناهندگی شما پذیرفته شود
 • اگر به عنوان مقیم دائم، سال ها در کانادا زندگی کرده باشید
 • از تاریخ 19 آپریل 2009 و بعد از آن، از والدین کانادایی در خارج از کانادا متولد شده اید اما هیچ یک از والدین شما متولد کانادا نیستند یا برای اخذ شهروندی این کشور اقدام نکرده اند

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

لینک کوتاه:
فهرست