ضمن تشکر از شما بابت فرصتی که برای تکمیل فرم ارزیابی می گذارید، توجه شما را به موارد ذیل جلب می کنیم:

کلیه پرسش های فرم ارزیابی با دقت و وسواس فراوان طراحی شده اند و پاسخ های دقیق شما به آن ها، کمک بزرگی در بررسی شرایط شما به کارشناسان ما می کند.
لطفا در وارد کردن اطلاعات تماس خود و همسر خود دقت بیشتری کنید، به ویژه شماره موبایل و آدرس ایمیل خود، چرا که کلیه تماس ها و مکاتبات آتی شرکت با شما از طریق تلفن، ایمیل و SMS خواهد بود.
با تکمیل و ارسال این فرم، شما به صورت خودکار به عضویت خبرنامه در خواهید آمد که هر دو هفته، شما را در جریان آخرین رویداد های حوزه مهاجرت خواهد گذاشت. اتفاقات خاص و مهم نیز به شکل ویژه نامه برای شما ارسال خواهند شد. بدیهی است در همه شماره های خبرنامه ، لینک لغو عضویت ارسال می گردد و شما هر زمان مایل باشید می توانید عضویت خود در خبرنامه را لغو کنید.
سازمان خدمات مهاجرتی و حقوقی سلیمانی تضمین می کنند که هیچ گونه سو استفاده ای از مشخصات شخصی شما ننمایند.
سازمان خدمات مهاجرتی و حقوقی سلیمانی تضمین می کنند که اطلاعاتی که بر روی سرور هایشان ذخیره شده است را در اختیار شرکت های تبلیغاتی و شرکت های غیر از زیرمجموعه خود قرار ندهند.
با ارسال این فرم و عضویت در این سایت، شما تایید می کنید که قوانین مربوط به اعضا سایت را مطالعه فرموده اید و با آنها موافقید. در قوانین آمده است که:
سازمان خدمات مهاجرتی و حقوقی سلیمانی و شرکت های همکار آن می توانند حداکثر هفته ای یک بار (به استثنا موارد اورژانسی و موارد مربوط به خبر های مهم) خبرنامه را برای کسانی که درخواست دریافت آن را کرده اند ارسال نمایند.
تکمیل و ارسال این فرم به منزله درخواست دریافت خبرنامه است.

لطفا فرم را با دقت و حوصله تکمیل فرمایید.

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات همسر