نمایندگی مشهد

آقای جعفر جاودانی گل پرور

شماره تماس:05134226103

همراه : 09151001688

آدرس: مشهد – بلوار طرقبه – بلوار معلم – بعد از معلم 7،

سمت راست، ساختمان گل پرور