مناطق کم جمعیت کانادا

مناطق کم جمعیت کانادا

کشور کانادا این محبوب ترین مقصد مهاجرین جهان هر ساله در راستای بهبود فرآیند مهاجرت اقدام به ایجاد روشهای جدید مهاجرتی یا اصلاح روش‌های موجود می‌کند. مسئولین امر در زمینه مهاجرت و سیاست‌گزاران کانادا، در سال 2019 اقدام به راه اندازی برنامه جدید مهاجرتی به نام مناطق کم جمعیت کانادا کردند. این برنامه شامل مناطق کم جمعیت، مناطق آتلانتیک و مناطق شمالی کانادا می‌باشد.

برنامه مناطق کم جمعیت کانادا یک برنامه جمعیت محور است که بر پایه بهره مند کردن شهرهای کوچک از مزایا و منافع اقتصادی مهاجرت بنا گردیده است. این برنامه مسیری ایجاد می‌کند تا نیروی کار متخصص خارجی از طریق کار و زندگی در شهرهای شرکت کننده در این برنامه بتوانند به اقامت دائم کانادا دست یابند.

متقاضیان برنامه می‌بایست 4 مرحله را طی کنند:

  1. واجد شرایط بودن از نظر ضوابط اداره مهاجرت فدرال و برنامه مناطق کم جمعیت شمالی
  2. گرفتن یک جاب آفر (پیشنهاد کاری) از یک کارفرما در یکی از شهرهای شرکت کننده در برنامه
  3. ارسال درخواست اقامت پس از گرفتن جاب آفر (پیشنهاد کاری)
  4. اقدام متقاضی برای دریافت اقامت، در صورت تایید از طرف شهر مربوطه

شهرهای شرکت کننده در برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت کانادا شرایط خاص خود را دارند از جمله:

  • دارای الزامات مخصوص به خود برای واجد شرایط بودن هستند.
  • مراحل خاص خود برای پیدا کردن جاب آفر (پیشنهاد کاری) را دارند.
  • مراحل خاص خود برای اعطای اقامت دائم را دارا هستند.

جامعه محور بودن این برنامه بدین معناست که متقاضیان اقامت این مناطق باید:

  • بیشترین مزیت را براساس نیازهای اقتصادی منطقه داشته باشند.
  • جاب آفر یا پیشنهاد کاری باید کاملا واقعی بوده باشد و شغل آن به طور کامل موجود باشد و شرایط آن شهر را برآورده کرده باشد.
  • قصد اقامت در آن شهر و آن منطقه از مناطق کم جمعیت کانادا را داشته باشد.
امتیازدهی page
فهرست
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟