تاریخ انتشار: 15 اکتبر 2016
دریافت اقامت کانادا

معضلات کانادا

خرید خانه در کانادا و افزایش قیمت مسکن یکی از معضلات مهاجرین جدید است.

قبل از ورود به کانادا و مهاجرت به کانادا مطالعه زیادی راجع به خانه در کانادا داشته باشید.

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.