تاریخ انتشار: 13 فوریه 2017
محل سکونت در آلمان

محل سکونت در آلمان

محل سکونت/خانه

متاسفانه یافتن خانه درآلمان یکی ازچالش های بزرگ است،بسیاری ازدانشجویان دربدو ورود به این کشوربدنبال آپارتمان هستند.این اتفاق شدنی است اما تاحدودی سخت است.درشهرهایی که دارای دانشگاه های بزرگی هستند افراد با کمبود خانه مواجه هستند.تعداد دانشجویانی که بدنبال خانه هستند ازمیزان امکانات موجود بیشتراست.بعلاوه هزینه اجاره قابل تخمین نیست.برای یک آپارتمان کوچک هزینه اجاره چیزی حدود ۳۰۰-۶۰۰یورومی باشد وهزینه های جانبی مانند هزینه های آب وبرق وغیره رانیزباید مدنظرداشت.

جستجوبرای یافتن خانه ای مناسب راازدایره دوستان خود آغازکنید،همچنین افرادی که درشهرهای مربوطه زندگی می کنند؛اینهامی توانند نکات مهمی را دراین رابطه به شما متذکرشوند وبگویند که مثلا کدام منطقه امکانات بهتری برای زندگی دارد وسیستم حمل ونقل آن به چه شکل است.اینهاخوب می دانند که کدام آپارتمان ها مناسب است واطلاعاتی درمورد صاحب خانه ها نیزدارند. دربرخی شهرها آژانس های مخصوصی برای اسکان دانشجویان وجود دارد.هرچند بهتراست بدانید که این خدمات مجانی نیستند. یک معامله موفق به میزان ۲یا۳ماه اجاره است.هردانشگاهی یک تابلواعلانات برای اطلاع دانشجویان ازخانه های اجاره ای دارد که معمولا ازطرف افرادی که پیشنهاداتی برای خانه های مشترک دارند الصاقاتی برروی آن قرارمی گیرد. تقریبا تمامی دانشگاه ها خوابگاه دارند که کمک حال بسیاری از دانشجویان است.این خوابگاه هاارزان بوده اماازکتاب انباشته است.اتحادیه دانشجویی نیزازدیگرمواردی است که بصورت خصوصی برای یافتن مسکن مناسب کمک حال دانشجویان می باشد.برخی سایت ها نیزبرای این منظورتهیه شده اند.ادارات بین المللی ومراکزمشخصی نیزبرای یافتن خانه نکات خوبی را یادآورشده ودانشجویان راحمایت می کنند.برخی کالج ها مراکزی برای خوش آمد گویی به دانشجویان داشته ومی توانند مشاوران خوبی دراین زمینه باشند.

 

اطلاعات مفید برای تحصیل در آلمان

 • هزینه تحصیل درآلمان
 • محل سکونت/خانه
 • کارهای جزئی برای دانشجویان خارجی
 • خدمات بانکی درآلمان
 • فرایند تحصیل درآلمان
 • هزینه زندگی در آلمان

 

راههای دریافت اقامت آلمان :

 1. هر آنچه درباره تحصیل درآلمان باید بدانید
 2. اقامت تحصیلی آلمان
 3.  اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت
 4. دریافت ویزای کار آلمان بدون مدرک زبان
 5. اخذ اقامت از طریق ازدواج یا تولد
 6. ویزای بلو کارت (کارت ابی آلمان)

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.