تاریخ انتشار: 14 فوریه 2017
روز عشاق

روز عشاق

روز عشاق

روز من، روز تو ، و روز ستایش مهربانی مواج در چشمان توست. روزی که شاخه گلی‌ طلیعهٔ عشق من و پذیرش آن انتهای مهر توست. روز عشاق بهانه ایست که با گرمای نگاهت به آتش درونم فرصت زبانه کشیدن دهم و در عمق نگاهت متبلور شوم. روز عشاق را می‌ستایم چرا که تو در اندیشه‌ام بوده‌ای و من بی‌ پروا تر از همیشه تو را به انتظار نشستم. رنگ سرخ گل رز آتشینتر از زبانه آتش گشته و وجودم را با خود سوخته. روز عشاق بهانه مهرورزی بی‌ انتهای ماست . پس نازنینم عاشقانه میستایمت و روزت مبارک.