تاریخ انتشار: 14 فوریه 2017

حداقل حقوق و دستمزد

یکی از اساسی ترین استانداردهای بازار کار در کانادا پایه حقوق و دستمزد می باشد که به معنی پایین ترین میزان دستمزدی است که یک کارفرما می تواند به کارگران و کارمندان خود اعطا نماید. وجود این قانون امروزه جهت حمایت از حقوق کارگرانی به کار می رود که در مراکز غیرصنفی مشغول به کار هستند. همچنین علاوه بر این امر تعیین کننده میزان پاداش مربوط به هر کارمند است.

قانون پایه حقوق و دستمزد برای اولین بار در سال ۱۹۱۸ و در ایالات بریتیش کلمبیا و مانیتوبا تصویب و به کار گرفته شد. پس از آن نیز شاهد تغییرات بسیاری در این قوانین مصوب بودیم اما لازم به ذکر است که امروزه تمامی ایالات کانادا دارای این قوانین می باشند.

میزان پایه حقوق و دستمزد Minimum Wage in Canada

میزان مبلغ در نظر گرفته شده حقوق و دستمزد در هر ایالت کانادا متفاوت از دیگری می باشد. همچنین برخی از ایالات برای کارگرانی که در بخش های خاصی مشغول به فعالیت هستند و یا کارگرانی که جوانتر هستند نرخ حقوق و دستمزد متفاوتی را تعیین نموده اند.

جوامع تحت پوشش قانون پایه حقوق و دستمزد

طبق قوانین تعریف شده مربوط به هر ایالت, تمامی کارگران تحت پوشش این قوانین قرار نمی گیرند بلکه هر ایالت استثنائاتی را در قوانین حقوق و دستمزد در بخش های متفاوت در نظر گرفته است. این استثنائات در قوانین منحصر به فرد هر ایالت بیان شده است اما به طور کلی می توان گفت که قوانین پایه حقوق و دستمزد شامل حال افرادی چون متخصصان, مدیران, سرپرستان, برخی از فروشندگان, کشاورزان, تاجران ماهی, کارگران مخازن نفتی, الوارسازان, کارگران ساختمانی و … نمی گردد.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.