تاریخ انتشار: 14 فوریه 2017

امضای اجاره نامه

امضای اجاره نامه (Signing a Lease)

اجاره نامه قراردادی نوشتاری است که بین مستاجر و صاحبخانه تنظیم می گردد و کلیه حقوق و توافقاتی که میان این دو شخص وجود دارد در آن ذکر می گردد. اجاره نامه یک سند قانونی است. پس لازم به ذکر است که پیش از امضا, بطور کامل آن را مطالعه نمایید و متوجه کلیه بندهای قرارداد شوید. در این خصوص حتی پیشنهاد می شود که از یک وکیل و یا دوستی که به این موارد آشنایی بیشتری دارد استفاده به عمل آورید.

به طور کلی هر اجاره نامه شامل موارد زیر می باشد:

۱٫ اسامی و اطلاعات لازم هر دو طرف قرارداد جهت برقراری تماس

۲٫ آدرس خانه مورد نظر برای اجاره

۳٫ میزان اجاره بهای ماهانه به همراه یا بدون وسایل و امکانات جانبی

۴٫ ذکر تاریخ مقرر برای پرداخت اجاره بها و همچنین درصدی که صاحبخانه اجازه دارد در آینده به مبلغ اجاره اضافه نماید.

۵٫ ذکر شرایط اتمام اجاره و یا فسخ آن و یا اجاره به مستاجری دیگر

۶٫ ذکر وظایف مستاجر در خصوص تعمیرات و نگهداری های لازم

۷٫ ذکر سایر حقوق و توافقات مابین طرفین قرارداد (برای مثال اجازه نگهداری حیوانات خانگی و غیره)

۸٫ ذکر شرایط ورود صاحبخانه به خانه

۹٫ ذکر شرایط لازم برای ایجاد تغییرات در اجاره نامه و اضافه یا کم کردن بندهای جدید

دوستان عزیزی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند باید تمامی موارد گفته شده را به دقت مطالعه کنند تا در کانادا به مشکلی برنخورند.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.