تاریخ انتشار: 19 ژوئن 2017
مهاجرت به کانادا

مزایای مقوله ی مهاجرت برای کانادا و مهاجرین

طی سالیان متمادی و به خصوص در سال های اخیر روش پذیرش تازه واردین و مهاجرین باعث حس غرور و رضایت مندی این کشور گشته است. در حالی که کشورهای دیگر با ایجاد ممنوعیت و جدایی مانع  ورود مهاجرین می شوند، کانادا به گرمی از تازه واردین استقبال می نماید.

شاید در گذشته ای نه چندان دور سیاست های مهاجرتی کانادا نیز مانند دیگر نقاط و کشورها بود ولی این سیاست ها روز به روز در جهت استقبال از مهاجرین و زندگی بهتر این افراد پیش رفت و اگرچه این پیشرفت ها کماکان ادامه دارند، کشور کانادا تمام تلاش خود را برای پا بر جا ماندن این منافع دو طرفه انجام می دهد.

مقوله ی مهاجرت به هیچ عنوان یک سویه نیست و دارای مزایای بسیاری برای مهاجرین و همچنین خود کشور کانادا می باشد. کانادا کیفیت بالایی از زندگی را به تازه واردین ارائه می دهد و مهم ترین چیزی که در ازای آن به دست می آورد رشد و توسعه ی اقتصادی است. وقتی سیاست مهاجرت کانادا به درستی مورد استفاده قرار گیرد، به موفقیت مهاجرین می انجامد که این خود ثمره ی بزرگی برای دولت به حساب می آید.

برای مثال سیاست استان اونتاریو جذب مهاجرین اقتصادی است تا از این روش به بهبود و توسعه ی اقتصادی این استان کمک شود. از آنجا که بسیاری از تازه واردین تمایل دارند تا یکی از شهرهای استان اونتاریو را به عنوان محل زندگی خود برگزینند، این موقعیت بسیار خوبی برای این استان است تا با جذب مهاجرین اقتصادی، اقتصاد خود را رشد دهد.

علت اصلی پذیرش چشمگیر مهاجران به کانادا در حقیقت دورنمای اقتصادی مثبتی است که مهاجرت به کانادا نه تنها برای دولت بلکه برای شهروندان و مقیمان و حتی خود مهاجرین به همراه آورده است.

هفته ی گذشته، وزیر امور خارجه ی کانادا در سخنرانی اش اذعان داشت که با توجه به شرایط کنونی آمریکا، اینک کانادا پیشتاز عرصه ی مهاجرت خواهد بود و افزود شرایط متنوع آب و هوایی و همچنین امور و روابط بین المللی این کشور از نقاط قوت آن محسوب می شوند.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.