تاریخ انتشار: 17 ژوئن 2017
مهاجرت به کانادا از طریق استانی - انتاریو

برنامه های مهاجرتی اونتاریو

دفتر مهاجرتی اونتاریو اعلام کرد که پرونده ها به جریان پیشنهاد کاری کارفرما رسیده است.

مهاجرت به کانادا از طریق استانی

مقامات برنامه ی مهاجرتی اونتاریو  (OINP) اذعان داشته اند پرونده هایی که در ماه های آتی دریافت می کنند را بررسی خواهند کرد تا این جریان مجددا باز شود.

دسته ی پیشنهاد کاری کارفرما جایگزین برنامه ی قبلی است و تفاوت اصلی آنها در این است که در برنامه ی جدید کاندیداها به جای کارفرمایان روند پرونده را پیگیری می نمایند.

این دسته دارای دو جریان است که یکی برای کارگران خارجی و دیگری برای دانشجویان بین المللی است.

جریان نیروی کار خارجی

شرایط موردنیاز برای واجد شرایط شدن برای این جریان به شرح زیر می باشد:

  • پیشنهاد کار دائم و تمام وقت
  • داشتن حداقل دو سال سابقه ی کار مرتبط طی پنج سال اخیر
  • داشتن مدرک مورد نیاز اونتاریو در صورت لزوم
  • زندگی و یا کار و یا ویزیت کانادا با مجوز معتبر

جریان دانشجویان بین المللی

شرایط موردنیاز برای واجد شرایط شدن برای این جریان به شرح زیر می باشد:

  • پیشنهاد کار دائم و تمام وقت
  • فارغ التحصیل از کالج یا دانشگاه کانادایی و یا داشتن مدرک قابل انطباق با آن
  • تکمیل حداقل نیمی از تحصیل در کشور کانادا
  • ارائه درخواست طی حداکثر دو سال بعد از اتمام تحصیل

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.