مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
,

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

براي مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ (حامی مالی) ، متقاضی اصلی مهاجرت …
مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندی
,

دومین طرح اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگان و مادربزرگان

مقامات مهاجرت کانادا در حال برنامه ریزی طرحی جدید برای اسپانسرش…
قانون ازدواج اداره مهاجرت کانادا
,

لغو اقامت مشروط ازدواج در کانادا

دولت کانادا اجبار به زندگی با همسر برای اثبات اقامت را لغو کرد…
قانون ازدواج اداره مهاجرت کانادا
,

عدم پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورت کشف ازدواج های سوری

مهاجرت و زندگی در کشورهای خارجی, هدف نهایی بسیاری از افراد در دنی…