قانون ازدواج اداره مهاجرت کانادا
,

لغو اقامت مشروط ازدواج در کانادا

دولت کانادا اجبار به زندگی با همسر برای اثبات اقامت را لغو کرد…
قانون ازدواج اداره مهاجرت کانادا
,

عدم پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا در صورت کشف ازدواج های سوری

مهاجرت و زندگی در کشورهای خارجی, هدف نهایی بسیاری از افراد در دنی…