تاریخ انتشار: 02 آگوست 2017
شهروندی کانادا

هر آنچه باید در مورد شهروندی کشور کانادا بدانید

بر اساس قوانین سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، مهاجرین مقیم کانادا در صورتی که واجد شرایط باشند، می توانند برای درخواست شهروندی این کشور اقدام نمایند.

مقیمان دائم کانادا می توانند پس از گذشتن مدت زمان به خصوص و همچنین دارا بودن شرایط مورد نیاز، شهروند کشور کانادا شوند.

شرایط مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

  • فرد متقاضی می بایست حداقل ۱۰۹۵ روز (سه سال) در طی ۵ سال گذشته در کشور کانادا اقامت داشته باشد. توجه داشته باشید که این اقامت باید به مدت حداقل شش ماه در هر سال بوده باشد.
  • گذراندن امتحان شهروندی برای افرادی که بین ۱۸ تا ۵۴ سال سن دارند الزامی می باشد (در قانون قبلی متقاضیانی که بین ۱۴ تا ۶۴ سال بودند می بایست امتحان شهروندی می دادند)

قوانین کشور کانادا، حدود و مسئولیت های افراد، تاریخ کشور کانادا و مواردی از این قبیل در این آزمون مورد سوال قرار خواهد گرفت.

  • احتساب زمان زندگی در کانادا برای افراد غیر مقیم مانند دانشجویان و یا افرادی که از طریق ویزای کار در کانادا زندگی می کنند. به این ترتیب که به ازای هر روز زندگی در کانادا، نصف روز در زمان اقدام برای شهروندی و تا حداکثر یک سال میتوانند در پرونده خود روزهای اقامت کسب کنند. برای مثال فردی که ۷٣۰ روز در کانادا مشغول به تحصیل بوده است در زمان اقدام برای شهروندی به اندازه ٣۶۵ روز میتواند در پرونده شهروندی اعلام اقامت فیزیکی در کانادا کند و زودتر شهروند کانادا شود.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.