تاریخ انتشار: 07 فوریه 2017

تجربیات مهاجران

سازمان مهاحرتي حوري سليماني در نظر دارد تجربه هاي مهاجران را به صورت مرتب در اختيار ديگران قرار دهد.

اين تجربه ها مي تواند در موفقيت ديگر هموطنان بسيار موثر باشد.

در همين جا از كليه كساني كه در اين زمينه داراي تجربيات شيرين يا تلخ هستند تقاضا مي شود با ما تماس بگيرند.

 

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.