قلمرو یوکان Yukon Territory از بین سه قلمرو، کوچکترین وغربی ترین قلمرو است و اسم آن از رودخانه یوکان به معنای رودخانه بزرگ گرفته شده است. پایتخت این قلرو وایت هورس است و در سال ۱۸۹۸ بعنوان قلمرو یوکان تاسیس گردید. طبق جدید ترین اعلامیه دولت در سال ۲۰۰۳ نام این قلمرو به یوکان تغییر یافت.

 

موقعیت جغرافیایی Location & Geography

این قلمرو تقریبا به شکل مثلث قائم زاویه بوده که ا ز طرف غرب ۱۲۱۰ کیلومتر با ایالت آلاسکای آمریکا, از طرف شرق با قلمرو شمال غرب ، از شمال با دریای بوفورد و از جنوب با ایالت بریتیش کمبیا هم مرز است. پایتخت این قلمرو وایت هورس که بزرگترین شهر این قلمرو نیز می باشد, دو سوم کل جمعیت این قلمرو را در بر دارد. دومین شهر بزرگ این قلمرو شهری بنام داوسون است که در آن جمعیتی بالغ بر ۱۲۵۰ نفر زندگی می کنند و تا تاریخ ۱۹۵۲ پایتخت این قلمرو بوده است.

 

جوامع انسانی People

طبق آمارهای سال ۲۰۰۱ ، بزرگترین گروه نژادی در یوکان انگلیسی ها ۱/۲۷% ، بدنبال آن بومی های منطقه ۳/۲۲% ؛ سپس اسکاتلندی های ۹/۲۱%، ایرلندی ها ۱/۱۹% ، آلمانی ها ۳/۱۴% و فرانسوی ها ۴/۱۳% هستند.

 

اقتصاد Economy

صنعت تاریخی و اصلی این منطقه استخراج از معدن هایی از قبیل سرب، روی، نقره، طلا، سنگهای معدنی و مس است. دولت در سال ۱۸۷۰ این زمین ها را از شرکت هاتسن بی خریداری و بین قلمرو شمال غرب در سال ۱۸۹۸ جهت برآورده ساختن نیازدولت محلی که از طریق هجوم مهاجران کشف طلا بوجود آمده بود تقسیم نمود.

تولیدات به ترتیب اهمیت عبارتند از: اسباب اثاثیه ، پوشاک، صنایع دستی و تولید برق آبی است. صنایع سنتی مانند تله گذاری و ماهیگیری کاهش بسیاری داشته است. امروزه بخش دولتی یکی از بزرگترین کارفرمایان منطقه است که از ۱۲۵۰۰ نیروی کار تقریبا ۵۰۰۰ مستقیما به استخدام خود قرار داده است.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.